Aerospace Engineering

Aerospace Engineering

Aerospace Engineering

21.03.2022

Aerospace Engineering – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku aerospace engineering na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku aerospace engineering w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku aerospace engineering znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • computer science
 • calculus
 • economics
 • mechanics
 • thermodynamics
 • machine design

 

 

Politechnika Warszawska to jedna z największych szkół wyższych w naszym kraju. W bogatej ofercie dydaktycznej, kandydaci odnajdą kierunki realizowane w języku angielskim, a jednym z nich jest Aerospace Engineering, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru fizyki i matematyki, która stanowi fundament zrozumienia zagadnień fizycznych, mechanicznych i elektrycznych w inżynierii lotniczej. Studenci poznają zasady działania systemów antykolizyjnych, sterowania lotem i wspomagania lądowania. Ponadto, uczą się planować symulacje i eksperymenty lotnicze. Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej to dogłębna znajomość mechaniki i termodynamiki, w tym procesów spalania, materiałów i technologii produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem tych stosowanych w przemyśle lotniczym. 
 

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: algebra z geometrią, grafika inżynierska, mechanika, ochrona środowiska, obwody elektryczne, mechanika konstrukcji, systemy lotnicze, materiały w technologii kosmicznej, aerodynamika, systemy napędowe, konstrukcja silnika lotniczego, ryzyko i niezawodność w lotnictwie, struktura i pochylenie płatowca. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego, koncernach sektora kosmicznego, czy firmach wdrażających zaawansowane technologie. 
 
 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Piotrek, student Aerospace Engineering mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej randze i nauka tutaj jest znaczącą sprawą.”
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

AEROSPACE ENGINEERING - ważne informacje

Aerospace engineering studia Warszawa

Aerospace engineering studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • struktury materii oraz jej właściwości mechanicznych, elektromagnetycznych i optycznych,
 • programowania komputerów,
 • materiałów stosowanych w lotnictwie i kosmonautyce, metod ich wytwarzania, obróbki i starzenia się, w tym korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • mechaniki ogólnej i mechaniki ciała stałego,
 • obwodów i maszyn elektrycznych,
 • aerodynamiki statków powietrznych i mechaniki lotu,
 • rodzajów napędów lotniczych i kosmicznych,
 • zasad działania systemów sterowania lotem, systemów wspomagania lądowania, systemów antykolizyjnych, czujników i układów nawigacji inercjalnej, rejestratorów lotu, systemów łączności,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Aerospace Engineering:

Absolwent kierunku Aerospace Engineering na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • krajowych i międzynarodowych koncernach sektora lotniczego,
 • krajowych i międzynarodowych koncernach sektora kosmicznego,
 • firmach wdrażających zaawansowane technologie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)