Elektronika

Elektronika

Elektronika

13.03.2023

Elektronika – Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku elektronika na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku elektronika w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pola i fale
 • elektronika anlogowa
 • przetwarzanie sygnałów
 • podstawy techniki cyfrowej
 • algebra i teoria mnogości
 • fizyka ogólna
 • teoria obwodów
 • elementy i układy elektroniczne
 • układy logiczne

 

Politechnika Warszawska to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. Bogata oferta dydaktyczna przyciąga rocznie tysiące kandydatów, wśród których znajdują się ci, którzy wybierają kierunek Elektronika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 
 
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz nabycie umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej, a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz informatycznych. Studenci uczą się metodycznego projektowania układów i systemów elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania realizowane są takie przedmioty jak: fizyka ogólna, programowanie obiektowe, algorytmy i struktury danych, elementy i układy elektroniczne, teoria obwodów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, podstawy radiokomunikacji, programowanie zdarzeniowe, podstawy technik obrazowania w medycynie. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektroniki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w firmach elektronicznych, firmach telekomunikacyjnych, firmach teleinformatycznych, jednostkach badawczo- rozwojowych, firmach konsultingowych.
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Bartosz, student Elektroniki mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia, która przyciąga swoją historią, wielkością, znanymi nazwiskami wśród absolwentów i znamienitymi osobami w gronie wykładowców. Studiowanie tutaj to spełnienie marzeń.”
 

 

Jednostka prowadząca

 

Studia na kierunku elektronika prowadzone są przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy pl. Politechniki 1 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 234-72-17

www.ee.pw.edu.pl

 

Elektronika Politechnika Warszawska limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 80
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ELEKTRONIKA - ważne informacje

Elektronika studia Warszawa

Elektronika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektronikę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Elektronika na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • implementacji algorytmów w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym,
 • tworzenia programów strukturalnych i obiektowych,
 • dokumentowania wyników obliczeń i symulacji,
 • projektowania struktur układowych realizujących założone funkcje,
 • stosowania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i symulacji,
 • opisu, analizy i projektowania układów cyfrowych,
 • stosowania narzędzi i algorytmów analogowych i cyfrowych przetwarzania sygnałów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektronika:

Absolwent kierunku Elektronika na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • firmach działających na rynku elektronicznym, fotonicznym  i telekomunikacyjnym,
 • firmach projektujących układy scalone cyfrowe i analogowe,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)