Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

13.03.2023

Elektrotechnika – Politechnika Warszawska rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku elektrotechnika w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektrotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • materiałoznawstwo elektrotechniczne
 • podstawy mechaniki
 • podstawy elektromagnetyzmu
 • przemiany energetyczne
 • fizyka
 • metody numeryczne
 • podstawy elektroniki
 • teoria obwodów

 

 

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. W szerokiej ofercie edukacyjnej, pod literą „E” kandydaci odnajdą Elektrotechnikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności praktycznych, wśród których wymienić można komputerowe wspomaganie projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. 
W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka,  technika oświetlania terenów zewnętrznych, programowanie systemów wbudowanych, ekonomika w elektrotechnice, przemysłowe systemy wizyjne, systemy sterowania, teoria trakcji elektrycznej, zaawansowana edycja audiowizualna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych, uczelniach, bankach,  placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych.
 

Opinie

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Hubert, student Elektrotechniki mówi:
„Każdemu młodemu człowiekowi z ambicjami polecam naukę na Politechnice Warszawskiej. Tutaj nie ma czasu na nudę i czuje się, że naprawdę się studiuje.”
 

Jednostka prowadząca

 

Studia na kierunku elektrotechnika prowadzone są przez Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej zlokalizowany przy pl. Politechniki 1 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 234-72-17

www.ee.pw.edu.pl

 

Elektrotechnika Politechnika Warszawska limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 120
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ELEKTROTECHNIKA - ważne informacje

Elektrotechnika studia Warszawa

Elektrotechnika studia

ADMINISTRACJA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych,
 • programowej obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym,
 • inżynierii materiałowej,
 • stosowania metod numerycznych w technice,
 • metrologii,
 • projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych,
 • projektowania i stosowania układów automatyki i automatycznej regulacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej,
 • instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia przebiega systemem „krok po kroku”. Na początku musimy założyć indywidualne konto w specjalnym internetowym systemie, dzięki któremu zgłaszamy chęć przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego. W nim wprowadzamy uzyskane wyniki, dokonujemy opłaty rekrutacyjnej, a także otrzymujemy informacje o przebiegu rekrutacji i jej końcowym rezultacie. Cały proces rozpoczyna się późną wiosną, zazwyczaj w maju i czerwcu i trwa do lipca. Naturalnie, mogą zachodzić w nim zmiany jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każda osoba, która otrzyma informację o dostaniu się na studia zobligowana jest do złożenia dokumentów rekrutacyjnych. To zestaw dokumentów, które należy złożyć w dziekanacie, by móc oficjalnie cieszyć się z miana studenta Politechniki Warszawskiej. Co ważne, nie wolno dokumentów wysyłać pocztą i kurierem. Należy złożyć je osobiście. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? Między innymi:

 • świadectwo dojrzałości i jego kserokopię,
 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie i dyplom o uzyskaniu tytułu laureata, bądź finalisty konkursów i olimpiad,
 • dokument tożsamości do wglądu.

Jeśli nie możemy złożyć dokumentów rekrutacyjnych osobiście, osoba czyniąca to w naszym imieniu musi posiadać przy sobie specjalne upoważnienie. Brak złożenia dokumentów sprawi, że zostaniemy wykreśleni z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy każdego kandydata. Wszyscy zainteresowani studiowaniem muszą opłacić postępowanie kwalifikacyjne. Jeśli tego nie zrobią, nie wezmę udziału w procesie rekrutacyjnym. Numer konta bankowego jest indywidualny i przypisany do każdego internetowego konta kandydata. Opłata rekrutacyjna musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Chcąc studiować Elektrotechnikę należy postawić przede wszystkim na „królową nauk”. To najważniejszy przedmiot dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na ten kierunek kształcenia. Jaki przedmiot można jeszcze wybrać? Dobrym pomysłem będzie fizyka. Oczywiście, nie zwalnia nas to z obowiązku poradzenia sobie z językiem polskim i językiem obcym. Konkurencja w wyścigu o indeks jest spora, zatem należy osiągnąć jak najlepsze wyniki ze wszystkich maturalnych przedmiotów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Będąc kandydatem na studia możemy obliczyć szanse w procesie rekrutacji. Służy temu specjalny wzór, do którego należy wprowadzić odpowiednie dane.

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z olimpiadami i konkursami wiedzy związane są nie tylko nagrody i intensywna nauka, lecz także ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie są olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego? Na przykład:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektrotechnicznej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)