Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

06.07.2022

Inżynieria materiałowa – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria materiałowa w PW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 100
 • studia stacjonarne II stopnia: 15

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria materiałowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • korozja
 • inżynieria powierzchni
 • fizyka
 • fizyka ciała stałego
 • materiały metaliczne
 • projektowanie inżynierskie

 

Politechnika Warszawska to uczelnia, której bogata historia sięga końca XIX wieku. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, kandydaci odnajdą Inżynierię materiałową, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę pochodzącą z nauki o materiałach. Co ważne, kształcenie dotyczy wszystkich rodzajów materiałów, a zatem konstrukcyjnych i funkcjonalnych. W toku studiów studenci Inżynierii materiałowej uczą się jak korzystać z informacji technicznej, jak wykonywać prace wspomagające projektowanie inżynierskie, a także jak obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie i aparaturę do badania struktury i własności materiałów inżynierskich. Ponadto, nabywają umiejętności projektowania materiałów oraz zarządzania i kierowania zespołami w przemyśle. 
 
Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład:
 
 • termodynamika stopów,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • fizyka,
 • korozja,
 • inżynieria powierzchni,
 • sprężystość materiałów,
 • materiały metaliczne,
 • fizyka ciała stałego,
 • materiały ceramiczne i metody ich wytwarzania,
 • materiały polimerowe i ich przetwórstwo,
 • projektowanie inżynierskie,
 • defekty struktury krystalicznej,
 • krystalografia stosowana,
 • metody komputerowe w inżynierii materiałowej.
 
Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, biurach doradczych, przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania. 
 
 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Łukasz, student Inżynierii materiałowej mówi:
„Przed przystąpieniem do rekrutacji zadawałem sobie ważne pytania: po co w ogóle chce iść na studia? Co będę chciał zrobić ze swoim wykształceniem? Po znalezieniu odpowiedzi wiedziałem, że chcę zdobyć nowoczesne wykształcenie na najlepszej polskiej uczelni technicznej. I właśnie dlatego wybrałem Politechnikę Warszawską.”
 
 
 
 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - ważne informacje

Inżynieria materiałowa studia Warszawa

Inżynieria materiałowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię materiałową na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • doboru materiałów inżynierskich,
 • doboru metod kształtowania struktury i własności materiałów do zastosowań technicznych,
 • oceny uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich,
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i własnościach użytkowych,
 • metodyki badania materiałów,
 • kształtowania własności materiałów inżynierskich,
 • przetwórstwa i recyklingu materiałów, 
 • metod kontroli jakości, 
 • technologii procesów materiałowych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji,
 • uwzględniania zasad organizacji pracy i zintegrowanego zarządzania w podejmowanych działaniach technicznych, 
 • termodynamiki technicznej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria materiałowa:

Absolwent kierunku Inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • biurach projektowych,
 • biurach doradczych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)