Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

21.03.2022

Inżynieria środowiska – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środowiska w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym . Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • wytrzymałość materiałów i mechanika budowli
 • materiałoznawstwo
 • matematyka
 • chemia
 • geodezja inżynierska
 • biologia
 • ekologia

 

Politechnika Warszawska oferuje studentom szeroki zakres tematyki studiów, obejmujący niemal wszystkie dziedziny techniki. W szerokiej ofercie edukacyjnej, kandydaci znajdą kierunek Inżynieria środowiska, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w obszarze zagadnień inżynierskich dotyczących środowiska zewnętrznego i jego wykorzystania dla potrzeb człowieka oraz kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych. Studenci przygotowują się do projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. 
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: fizyka, wytrzymałość materiałów i mechanika budowli, materiałoznawstwo, matematyka, chemia, geodezja inżynierska, biologia i ekologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii środowiska na PW mogą wykorzystać w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, biurach projektów, przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych, służbach komunalnych, laboratoriach analitycznych.
 
 

Opinie

Zanim wybierze się konkretny kierunek studiów, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Paulina, studentka Inżynierii środowiska mówi:
„Politechnika Warszawska to uczelnia, na której każdy chciałby studiować. Wysoki poziom kształcenia spełni oczekiwania ambitnych studentów, a także świetnie przygotuje do pracy zawodowej.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Inżynieria środowiska studia Warszawa

Inżynieria środowiska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię środowiska na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • planowania i stosowania procesów chemicznych w neutralizacji zanieczyszczeń,
 • oceny zagrożeń biologicznych środowiska wewnętrznego i zewnętrznego,
 • wizualizacji utworów inżynierskich,
 • termodynamiki technicznej,
 • oceny i doboru materiałów dla potrzeb inżynierii środowiska,
 • funkcjonowania geoekosystemów,
 • projektowania i stosowania urządzeń i technologii chroniących powietrze atmosferyczne,
 • sporządzania bilansów wodno- gospodarczych,
 • projektowania konstrukcji i urządzeń do oczyszczania wody i ścieków. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
instytutach naukowo-badawczych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska,
 • biurach projektów,
 • przedsiębiorstwach instalacyjnych wykonawczych i eksploatacyjnych,
 • służbach komunalnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjno- handlowych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)