Administracja

Administracja

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Administracja – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku administracja na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system prawa w Polsce
 • zasady ustroju politycznego państwa
 • socjologia organizacji
 • geneza nowoczesnej administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo finansów publicznych
 • postępowanie administracyjne

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to szkoła wyższa z tradycjami sięgającymi ćwierć wieku. W ofercie dydaktycznej, skupionej wokół najpopularniejszych dyscyplin, kandydaci pod literą „A” odnajdą kierunek Administracja, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej z wiedzy z obszaru nauk społecznych, z wyszczególnieniem nauk o prawie i administracji oraz zagadnień ekonomicznych. Studenci poznają techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji, uczą się opracowywać projekty unijne, jak również realizują branżowy kurs języka angielskiego. Administracja w Uczelni Łazarskiego to kwalifikacje zawodowe i wiedza prawnicza, na bazie której można założyć własną działalność gospodarczą, pracować na stanowiskach wymagających praktycznego zastosowania wiedzy z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych, czy też rozwijać się zawodowo na stanowiskach menedżerskich.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: system prawa w Polsce, zasady ustroju politycznego państwa, socjologia organizacji, geneza nowoczesnej administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo finansów publicznych, postępowanie administracyjne, rachunkowość finansowa, zarządzanie jakością w administracji, europejski system ochrony praw człowieka, zarządzanie kryzysowe.

A co po studiach? Absolwenci Administracji w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w centralnych urzędach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, korporacjach międzynarodowych, firmach doradczych i konsultingowych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Paulina, studentka Administracji mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to nowoczesna uczelnia, w której każdy student ma pewność, że zdobywa wiedzę praktyczną; taką, którą wykorzysta we współczesnym świecie. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Warszawa

Administracja studia

Administracja studia online

Administracja studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • roli instytucji ustrojowych w państwie oraz zasad i procedur ich funkcjonowania,
 • klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • efektywnego zarządzania i organizowania pracy w urzędach centralnych i ministerstwach,
 • zasad, instrumentów i form działania w systemie bezpieczeństwa państwa na wszystkich szczeblach,
 • zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • zasad przetwarzania danych osobowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • centralnych urzędach państwowych i ministerstwach,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)