Ekonomia

Ekonomia

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Ekonomia – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • narzędzia matematyczne w biznesie
 • stosowanie baz danych
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • polityka społeczno - gospodarcza
 • finanse przedsiębiorstw
 • matematyka finansowa
 • analiza ekonomiczna

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to jedna z najważniejszych niepublicznych szkół wyższych w kraju. Jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Na przykład Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do pełnienia roli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci uczą się podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa, analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo- społeczne, posługiwać branżowym językiem angielskim. Ekonomia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to także zdobycie kompetencji analitycznych i menedżerskich, jak również wysokich kwalifikacji umożliwiających założenie własnej działalności.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, stosowanie baz danych, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczno- gospodarcza, finanse przedsiębiorstw, matematyka finansowa, analiza ekonomiczna, rynki finansowe, historia myśli ekonomicznej, prawo gospodarcze Unii Europejskiej, gospodarowanie kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa, modelowanie ekonometryczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w korporacjach finansowych, firmach audytowych, firmach konsultingowych, bankach, urzędach i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach.

 

Opinie

Studia na kierunku Informatyka to bardzo dobra inwestycja. Ale która uczelnia zapewni najlepszy start w przyszłość? Jeśli obraliśmy Warszawę na miasto naszej edukacji, warto zapytać: Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Filip, student Ekonomii mówi:

„Od razu wiedziałem, że chcę studiować w Uczelni Łazarskiego. Wystarczyło, że spojrzałem w program studiów i wybór specjalności. Przekonało mnie podejście do zagadnień ekonomicznych oraz, w ogóle, do całego tematu kształcenia. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

EKONOMIA - ważne informacje

Ekonomia studia Warszawa

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

Ekonomia studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Ekonomia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesami decyzyjnymi,
 • prowadzenia negocjacji biznesowych,
 • interpretowania i przewidywania procesów zachodzących we współczesnej globalnej gospodarce,
 • etycznych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych,
 • efektywnego zarządzania finansami każdego indywidualnego uczestnika rynku,
 • dokonywania analiz makroekonomicznych,
 • tworzenia nowoczesnej polityki personalnej dla firm.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • korporacjach finansowych,
 • firmach audytowych,
 • firmach konsultingowych,
 • bankach,
 • urzędach i instytucjach państwowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)