Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Finanse i rachunkowość – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • narzędzia matematyczne w biznesie
 • mikroekonomia
 • podstawy marketingu
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • matematyka finansowa
 • wnioskowanie statystyczne
 • finanse międzynarodowe
 • finanse publiczne
 • analiza finansowa

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie realizuje misję kształcenia wyższego od 1993 roku. Przez cały ten czas, oferta dydaktyczna uczelnia zmieniała się, rozrastała i dostosowywała do potrzeb i wymagań rynku. Jakie kierunki znajdziemy w tej ofercie? Na przykład Finanse i rachunkowość, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najistotniejszym celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nabycie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą, zasady skutecznych negocjacji i podejmowania strategicznych decyzji, jak również branżowy język angielski.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, podstawy marketingu, międzynarodowe stosunki gospodarcze, matematyka finansowa, wnioskowanie statystyczne, finanse międzynarodowe, finanse publiczne, analiza finansowa.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Finansów i rachunkowości w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w bankach, korporacjach finansowych, korporacjach audytowych, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Finansów i rachunkowości mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to szkoła wyższa, która nastawiona jest na przekazywanie wiedzy praktycznej, innowacyjnej. Tutaj nie tracimy czasu na rzeczy zbędne. Uczymy się tego, co będziemy mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze zawodowej.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Warszawa

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

Finanse i rachunkowość studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania systemu bankowego w Polsce i poza jej granicami,
 • tajników działalności banków na rynku finansowym,
 • produktów bankowych,
 • instrumentów rynku kapitałowego,
 • przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • korporacjach finansowych,
 • korporacjach audytowych,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach doradztwa podatkowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)