Zarządzanie

Zarządzanie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • narzędzia matematyczne w biznesie
 • mikroekonomia, socjologia
 • stosowanie baz danych
 • podstawy rachunkowości
 • zarządzanie strategiczne
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie jakością
 • analiza finansowa

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie kształci studentów w najpopularniejszych dyscyplinach. W rozszerzanej ofercie edukacyjnej, zainteresowani zdobyciem wykształcenia znajdą kierunek Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji. Studenci uczą się w jaki sposób przekuwać pomysły w realny, odnoszący sukces biznes, jak również nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej. Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to kompetencje z zakresu zarządzania projektami, znajomość branżowego języka angielskiego oraz kwalifikacje stanowiące fundament pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: narzędzia matematyczne w biznesie, mikroekonomia, socjologia, stosowanie baz danych, podstawy rachunkowości, zarządzanie strategiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie jakością, analiza finansowa.

A co po studiach? Absolwenci Zarządzania w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w firmach konsultingowych, bankach, instytucjach finansowych, firmach szkoleniowych, agencjach marketingowych, agencjach PR.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Adam, student Zarządzania mówi:

„Jeśli miałbym cofnąć się o kilka lat i znowu wybierać dla siebie uczelnie, to oczywiście wybrałbym Uczelnię Łazarskiego. To po prostu świetne miejsce, idealne dla osób, które wiedzą, czego potrzebują, jakie mają cele i pomysły na swoje wykształcenie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Warszawa

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • zasad, prawidłowości i instrumentów zarządzania,
 • mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • źródeł prawa,
 • zasad i nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami,
 • rozwiązywania problemów zarządzania jakością,
 • stosowania narzędzi badań marketingowych,
 • rachunkowości finansowej,
 • analizy i planowania finansowego w przedsiębiorstwie,
 • branżowego języka angielskiego,
 • procesów informacyjnych w zarządzaniu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach konsultingowych,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • agencjach marketingowych,
 • agencjach PR.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)