Wydział Ekonomii i Zarządzania

uczelnia łazarskiego studia warszawa

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Wydział Ekonomii i Zarządzania

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie powstała w 1993 roku, wchodząc w przestrzeń kształcenia wyższego pod nazwą „Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej”. Pierwszym kierunkiem oferowanym studentom była ekonomia, która z biegiem czasu stawała się jednym z najistotniejszych i najatrakcyjniejszych. Kolejnym krokiem do powstania Wydziału Ekonomii i Zarządzania było powołanie do życia dwóch wydziałów: Wydziału Handlu Zagranicznego i Wydziału Menedżerskiego. Od 2004 roku, w wyniku połączenia powyższych, istnieje jeden, omawiany przez nas wydział.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie to jasny punkt na mapie nie tylko warszawskiej uczelni, lecz także całego rodzimego kształcenia, a przemawiają za tym wyróżnienia, miejsca w rankingach, czy też opinie samych studentów. Wysoki poziom nauczania jest wynikiem wielu elementów, które łączą się w szlachetną ideę. Istotą jest budowanie społeczności opartej na zdobywaniu wiedzy od specjalistów i najwybitniejszych ekspertów swoich dziedzin. Takie podejście gwarantuje wszechstronny rozwój, który tak jak w początkach tradycji szkolnictwa wyższego, daje młodym ludziom kompleksowe przygotowanie.

W ramach Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie funkcjonują cztery instytuty. Są to:

  • Instytut Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich,
  • Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
  • Centrum Logistyki i Innowacji
  • Centrum Technologii Blockchain.

W 2007 roku powstał wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia na wydziale, który dokładnie opisuje jego naukową egzystencję. W jego skład wchodzi system monitorowania karier zawodowych na rynku pracy, co tylko potwierdza praktyczny charakter kształcenia, a także dostosowywanie programów do wymogów współczesnego świata. W jaki sposób jest to czynione? Programy studiów na wydziale opracowywane są wspólnie z praktykami biznesu, dzięki czemu staje się on zawsze aktualną odpowiedzią na wymagania rynku pracy.

Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie można kształcić się w ramach następujących kierunków:

Wracając do kierunku Ekonomia, który stawał się jednym z najważniejszych należy podkreślić, że według systemu „ELA”, czyli Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, absolwenci Ekonomii w Uczelni Łazarskiego należą do tych, którzy otrzymują najwyższe wynagrodzenia. Ponadto, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego plasuje się na I miejscu ratingu magazynu „Brief” mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy. Rozwojem młodych umysłów zajmują się nie tylko zajęcia, lecz także koła naukowe. Na wydziale działają: Koło naukowe młodych dyplomatów, Koło naukowe metod ilościowych, Club of Political Science.

Rzetelne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantowane jest przez innowacyjny program. W trakcie pierwszych semestrów nauki studenci otrzymują wiedzę obszarową, zdobywają umiejętności warsztatowe i metodologiczne. Kolejnym krokiem jest pozyskiwanie tzw. wiedzy kierunkowej, czyli z wybranej dyscypliny, która staję się fundamentem, podstawą do praktycznego jej zastosowania w ostatnim kroku specjalizacyjnym.

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego współpracuje z Coventry University, dzięki czemu każdy student otrzymuje możliwość pozyskania podwójnego dyplomu, który spełnia kryteria brytyjskiego sytemu szkolnictwa wyższego. Omawiany przez nas wydział jest wyróżniającą się jednostką, a słowo „wyróżniający” nie jest użyte przypadkowo. Kierunek Stosunki międzynarodowe otrzymał ocenę wyróżniającą, nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jak widać, udoskonalanie kształcenia to proces rzeczywisty, o którym świadczą wyróżnienia, nagrody i najwyższe noty.

dowiedz się więcej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)