uczelnia łazarskiego ranking

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Uczelnia w rankingach

W czerwcu 2019 r. opublikowano wyniki najważniejszych rankingów szkół wyższych w Polsce – zestawienie „Perspektyw”, „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Uczelnia Łazarskiego pozostaje w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

W najnowszym rankingu „Perspektyw” UŁa zdobyła III miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich. Tę mocną pozycję w najważniejszym zestawieniu uczelni wyższych w Polsce utrzymuje od 2017 roku. Ocena rankingowa bazowała na takich kryteriach jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz innowacyjność. 

17 czerwca redakcja „Rzeczpospolitej” po raz ósmy nagrodziła uczelnie najlepiej kształcące młodych prawników. Uczelnia Łazarskiego zajęła II miejsce wśród uczelni niepublicznych – to awans o jedną pozycję w stosunku do zeszłego roku. W ósmej edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, podobnie jak w poprzednich, pod uwagę brane były trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Wydział Prawa i Administracji UŁa zajął także I miejsce wśród uczelni niepublicznych w XIII Rankingu Wydziałów Prawa, przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Tym samym po raz jedenasty obronił pozycję lidera rankingu. WPiA Uczelni Łazarskiego zajął także wysoką szóstą pozycję w klasyfikacji ogólnej uwzględniającej wszystkie uczelnie - publiczne i niepubliczne.

Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność absolwentów na aplikację.

Nagrodę odebrała dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego – dr hab. Anna Konert. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tyle lat utrzymujemy się w ścisłej czołówce rankingu Dziennika Gazety Prawnej, bo to ważny tytuł dla prawników. Nie ukrywam, że ciężko na to pracujemy – podkreśla dr hab. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Dziekan zaznacza również, że w ostatnich latach wizerunek niepublicznych uczelni uległ znacznej poprawie.   – Nie ma w tym przypadku. Prywatne szkoły wyższe, takie jak nasza, stale podejmują działania, które mają na celu podwyższenie jakości nauki i dydaktyki. Ważne jest też indywidualne podejście do kształcenia studentów.

 

 

Więcej informacji na temat studiów na Uczelni Łazarskiego można znaleźć na stronie: https://rekrutacja.lazarski.pl/

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie charakteryzuje się ciągłym udoskonaleniem ofert dydaktycznych, programów kształcenia, zaplecza naukowego. To wszystko sprawia, że stołeczna szkoła wyższa funkcjonuje w różnorodnych rankingach, osiągając w nich najwyższe pozycje. Fundamentem sukcesów uczelni jest umiejętne łączenie innowacyjnych standardów edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia. Tam, gdzie inni bazują na osiągniętych założeniach, Uczelnia Łazarskiego poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Celem, który przyświeca uczelni jest tworzenie miejsca, które charakteryzuje się praktycznym wymiarem nauczania, międzynarodowym profilem oraz etosem pracy. Prowadzi to do podmiotowego podejścia do studentów, którzy pozyskują wiedzę, ćwiczą krytyczne myślenie, a także uczą się odpowiedzialnego przywództwa i zaangażowania obywatelskiego. Właśnie taki jest przepis Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kształcenie na miarę XXI wieku.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie od samego początku istnienia wyróżniała się na tle innych uczelni niepublicznych, nie tylko w granicach regionu i województwa, ale także całego kraju. Prowadzone kształcenie oraz pomysł na jego realizację zaczął być dostrzegany najpierw przez samych studentów, a potem przez coraz szersze spektrum specjalistów w dziedzinie nauczania. Dlatego lista wyróżnień jest bardzo długa. Na uwagę, między innymi, zasługuje fakt, że Uczelnia Łazarskiego w Warszawie od wielu lat zajmuje pierwszego miejsce w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych „Dziennika Gazety Prawnej”. Kryteria, jakimi kierowali się twórcy rankingu zawarte były w czterech kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność na aplikację absolwentów. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że nie jest jedynym w dorobku uczelni.

Aby przedstawić wszystkie nagrody, które znajdują się na koncie Uczelni Łazarskiego w Warszawie należy chronologicznie opisać drogę ich zdobywania. Taki zabieg dokładniej ukaże proces rozwijania ofert edukacyjnych, udoskonalania własnych pomysłów w temacie kształcenia, czy też po prostu postępu, który przyświeca uczelni.

 

Nagrody i wyróżnienia Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

2008 – 2009

 • I miejsce w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • II miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home & Market",
 • II miejsce wśród szkół niepublicznych w rankingu ACI dziennika "Polska",
 • VI miejsce w ogólnopolskim rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" niepublicznych uczelni magisterskich,
 • VII miejsce wśród uczelni ekonomicznych publicznych i niepublicznych z całej Polski w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl.

 

2010

 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • III miejsce w rankingu szkół biznesowych miesięcznika "Home & Market",
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" oraz certyfikat "Wiarygodna Szkoła" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych oraz wyróżnienie "Primus" za największą liczbę punktów w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego.

 

2011

 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • V miejsce w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • tytuł najlepszego partnera w biznesie w rankingu "Home & Market",
 • certyfikat "Uczelnia walcząca z plagiatami" przyznany przez serwis Plagiat.pl,
 • certyfikat "Uczelnia Liderów" w kategorii uczelni niepublicznych w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • certyfikat „Wiarygodna szkoła”.

 

2012

 • II miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • IV miejsce wśród uczelni magisterskich w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • I miejsce wśród uczelni niepublicznych w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikaty „Uczelnia liderów” i „Wiarygodna szkoła”.

 

2013

 • II miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej" z najlepszą zdawalnością na aplikację wśród absolwentów uczelni niepublicznych,
 • IV miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich, które mają prawo doktoryzowania oraz II miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" w rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej",
 • najwyższa nota A+ otrzymana za praktyczną budowę programów studiów przyznana przez Akademicki Brief Biznesu - rating magazynu "Brief",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikaty: "Wiarygodna Szkoła" i "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznane przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • srebrny certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagroda specjalna "Primus" w konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego,
 • Certyfikat Uberrima Fide potwierdzający najwyższy poziom utrzymania ochrony własności intelektualnej upoważniający do wydania każdemu absolwentowi indywidualnego dyplomu Uberrima Fide.

 

2014

 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw",
 • certyfikat "Tu jest OK" przyznany przez POPON za działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" organizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne,
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

 

2015

 • tytuł najlepszej polskiej uczelni w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej,
 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych "Dziennika Gazety Prawnej",
 • I miejsce w kategorii uczelni niepublicznych w rankingu "Rzeczpospolitej",
 • IV miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Perspektyw",
 • wyróżnienie w konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych",
 • certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca".

 

2016

 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji wśród uczelni niepublicznych w rankingu "Dziennika Gazety Prawnej",
 • IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni miesięcznika „Perspektywy”,
 • III miejsce w kategorii rekrutacyjny serwis internetowy w konkursie Genius Universitatis 2016,
 • II miejsce w kategorii fanpage uczelni na Facebooku w konkursie Genius Universitatis 2016,
 • II miejsce w rankingu Wydziałów Prawa w „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni niepublicznych.

 

2017

 • III miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu „Perspektywy”,
 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”,
 • kategoria A przyznana Wydziałowi Prawa i Administracji w ocenie parametrycznej jednostek naukowych,
 • statuetka „Brązowego lidera” w ramach Liderów Ochrony Zdrowia.

 

2018

 • I miejsca w konkursie na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zorganizowanym przez wydawnictwo „Perspektywy”,
 • III miejsce rankingu niepublicznych uczelni magisterskich według „Perspektyw”,
 • I miejsce Wydziału Prawa i Administracji w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”,
 • certyfikat i znak jakości „Studia z przyszłością” w ramach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów,
 • I miejsce dla Studenckiej Poradni Prawnej wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Imponująca lista nagród i wyróżnień najlepiej potwierdza system kształcenia, a także pomysł na edukację Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Co ważne, prestiżowe nagrody nie otrzymuje wyłącznie sama uczelnia i jej programy, ale także indywidualni wykładowcy i pracownicy uczelni, co również stanowi poświadczenie wysokiej jakości kształcenia, pod okiem wybitnych, docenianych na świecie specjalistów. Liczne nagrody są także wyraźnym znakiem, że idee stanowiące fundament działalności uczelni są słuszne i prowadzą do osiągania najwyższych celów w obszarze wyższej edukacji.

dowiedz się więcej

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)