Studia dualne – Sopocka Szkoła Wyższa

Nie od dzisiaj wiadomo, że praktyka czyni mistrza. Współczesność, rozumiana nie tylko w połączeniu z rynkiem pracy, zdecydowanie mocniej wymaga od młodych ludzi umiejętności i kwalifikacji, stawiając przygotowanie teoretyczne w roli solidnych fundamentów działania.

Studia w Trójmieście otwierają przed kandydatami nowe przestrzenie kształcenia, ale tylko nieliczne zdecydowały się wprowadzić do swojej oferty dydaktycznej projekt, który rzeczywiście odpowiada potrzebom dzisiejszych czasów. Tym projektem są studia dualne. W Północnej Polsce realizuje je Sopocka Szkoła Wyższa Czym jest dualność? W naukach matematycznych rozumiana jest jako wewnętrzna symetria pojęć. W przypadku kształcenia wyższego definicja jest bardzo zbliżona, gdyż zakłada harmonijne łączenie wiedzy z niemal równoczesną szansą jej wykorzystywania i udoskonalania w praktycznym zakresie.

 

Studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej

To nauka o innowacyjnym charakterze, której podstawą jest przemienność kształcenia teoretycznego i kształcenia praktycznego. Ideę kształcenia opisuje prosty wzór matematyczny: 2+3, który odpowiada zasadzie „2 dni studiuj i 3 dni pracuj”. Program studiów dualnych funkcjonuje na kierunku Ekonomia, na specjalności Finanse i ekonomia biznesu. W toku nauki równolegle realizowane są zajęcia dydaktyczne, czyli wykłady, ćwiczenia i laboratoria oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w formie stażu zawodowego w wybranym przedsiębiorstwie. Powyższy tryb kształcenia rozpoczyna się od drugiego roku nauki i trwa już do końca studiów.

Jako, że sam pomysł realizacji nauki w dwoistym charakterze stanowi oryginalność w przestrzeni kształcenia wyższego, to musi się on wyróżniać także systemem nauczania. Istotę kształcenia zebrano w ramy tzw. modułowego systemu kształcenia. Na czym on polega? W obszarze modułowego systemu kształcenia przedmioty, które należy zaliczyć podzielone są na szczegółowe bloki tematyczne.

Prowadzone zajęcia, w ramach pierwszego roku, stanowią przygotowanie do wejścia na wyższy szczebel projektu, czyli przystąpienia do stażu zawodowego.

Studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej niosą za sobą korzyści nie tylko w warstwie dydaktycznej, polegającej na rzeczywistej możliwości przekuwania zdobywanej wiedzy w kwalifikacje zawodowe. Z projektu płyną także inne dodatnie strony. Przede wszystkim, studenci zdobywają wyższe wykształcenie wraz z dwuletnim doświadczeniem zawodowym, które poparte jest stażem w prestiżowej firmie, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Ponadto, podnoszą swoje kompetencje językowe oraz – na co liczne grono zainteresowanych zwróci baczną uwagę.

Jeśli studia mają być przedsionkiem do kariery zawodowej, tak studia dualne w Sopockiej Szkole Wyższej określić można faktycznym startem zatrudnienia. Różnice są wyraźne i nie trzeba ich daleko szukać. Młodzi ludzie coraz więcej wymagają od kształcenia wyższego, a jednym z najczęściej pojawiających się głosów jest ten, mówiący o pewności pracy, pewności wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy w przestrzeni zawodowej. Na studiach dualnych wiedza i praca łączą się ze sobą, przenikają, funkcjonują równolegle.

Co się z tym wiąże, nie istnieje ryzyko, że pozyskane na zajęciach wiadomości nigdy nie zostaną wykorzystane i co za tym idzie, okażą się po prostu zbędne. 2 + 3 to przykład nowoczesnego podejścia do tematu kształcenia, gwarantujący znacznie więcej niż solidny bagaż wiedzy. Co jeszcze zasługuje na wyróżnienie? Fakt, że połowę zajęć, które realizowane są w programie nauczania, prowadzą doświadczeni praktycy, działający na co dzień w firmach partnerskich, które wraz z Sopocką Szkołą Wyższą prowadzą ów projekt.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Sopocka Szkoła Wyższa

Komentarze (0)