Elektrotechnika

Elektrotechnika

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Elektrotechnika – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Studia na kierunku elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektrotechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologie informacyjne
 • matematyka
 • fizyka
 • geometria i grafika inżynierska
 • teoria obwodów
 • metody numeryczne
 • urządzenia elektryczne
 • technika wysokich napięć
 • teoria pola elektromagnetycznego

 

Zapewne niejedna osoba zastanawia się na czym polega różnica między elektroniką a elektrotechniką i którą dyscyplinę wybrać na kierunek studiów. Według definicji, elektrotechnika jest działem nauki i techniki, który zajmuje się podstawami teoretycznymi i zastosowaniami zjawisk elektrycznych i magnetycznych do celów praktycznych. A jaką definicję posiada elektronika? Jest to dziedzina nauki i techniki, zajmująca się wykorzystaniem zjawisk związanych z ruchem elektronów swobodnych w próżni, gazach i ciałach stałych. Prawdą jest, że elektrotechnika i elektronika na pierwszy rzut oka wydają się całkiem podobne, lecz są to bardzo odmienne kierunki, dające różne możliwości. Osoby kształcące się w dziedzinie elektroniki skupiają się na eksploatacji układów, systemów i urządzeń elektronicznych oraz informatycznych. Natomiast elektrotechnika dostarcza wiedzy z zakresu projektowania instalacji, urządzeń, aparatur, obwodów elektrycznych i przemiany energii. Niestety, dość łatwo zagubić się w poszukiwaniach różnić i punktów wspólnych, dlatego najłatwiej jest przekonać się na własnej skórze, czym charakteryzuje się dana dyscyplina. Jeśli planujemy podjąć studia w Kielcach i chcemy zgłębić elektrotechnikę, to powinniśmy skierować naszą uwagę na Politechnikę Świętokrzyską. Tam kierunek Elektrotechnika prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy oraz różnych umiejętności, takich jak: zdolność komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: technologie informacyjne, matematyka, fizyka, geometria i grafika inżynierska, teoria obwodów, metody numeryczne, urządzenia elektryczne, technika wysokich napięć, teoria pola elektromagnetycznego, maszyny elektryczne, teoria sterowania, napęd elektryczny, cyfrowe przyrządy pomiarowe, podstawy przetwarzania obrazów, technika mikroprocesorowa, programowanie komputerów.

Mawia się, że dobrego elektrotechnika praca „sama szuka”. W tych pogłoskach jest sporo racji. Zawód elektrotechnika jest dość mocno pożądany na rynku i na dodatek całkiem nieźle opłacany. Czym dokładnie mogą zająć się osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek? Absolwenci Elektrotechniki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach znajdą zatrudnienie w elektrowniach, jednostkach konstrukcyjnych, biurach projektowych, zakładach energetycznych, elektrociepłowniach.

Postęp technologiczny sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność wśród kandydatów na studia. W stolicy województwa świętokrzyskiego również można zauważyć wzrost zainteresowania Elektrotechniką. Ale która uczelnia najlepiej przygotuje do pełnienia obowiązków zawodowych?


Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Leszek, student Elektrotechniki mówi:

„Studia na Politechnice Świętokrzyska dają mnóstwo satysfakcji, a przede wszystkim wiedzę, którą można potem wykorzystać w praktycznym zakresie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektrotechnikę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • programowania klasycznego i obiektowego,
 • stosowania baz danych,
 • stosowania metod numerycznych w technice,
 • tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego,
 • teorii pola elektromagnetycznego,
 • zasad działania układów elektronicznych i energoelektronicznych,
 • projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań przemysłowych,
 • zjawisk fizycznych w urządzeniach elektrycznych,
 • elektromechanicznego przetwarzania energii,
 • automatyki i regulacji automatycznej,
 • techniki wysokich napięć.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektrotechnika:

Absolwent kierunku Elektrotechnika na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • elektrowniach,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • biurach projektowych,
 • zakładach energetycznych,
 • elektrociepłowniach.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Elektrotechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Komentarze (0)