Inżynieria danych

Inżynieria danych

Politechnika Świętokrzyska - kierunki studiów

Inżynieria danych – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 2021

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym pojawiają się określenia, wyrazy i hasła, bez których ciężko wyobrazić sobie rzeczywistość. Jednym z takich wyrazów jest słowo: „dane”. Można nimi zarządzać, przesyłać je, analizować, stosować. Ale co to dokładnie oznacza? Otóż, obecne technologie potrzebują fachowców, którzy potrafią posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, projektowania i zarządzania bazami danych, analiz danych, integracji rozproszonych zasobów informacyjnych. Niezwykle cennymi są umiejętności projektowania i budowy baz danych, projektowania i budowy rozwiązań analitycznych, wdrażania systemów analityczno- informacyjnych, na dodatek we współdziałaniu ze specjalistami i menadżerami spoza domeny IT w danej organizacji. Wynikiem tego trendu jest kierunek Inżynieria danych, który można odnaleźć na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest on prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które umożliwią efektywne stosowanie poznanych technologii informatycznych we współdziałaniu z zespołami pracowniczymi i menadżerami we współczesnych organizacjach. Studenci uczą się praktycznego zastosowania zaawansowanych technik analitycznych (metody obliczeniowe, wnioskowanie statystyczne i tym podobne) w wydobywaniu informacji i wiedzy z zasobów danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa.

Pierwsza z nich umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, stanowiących fundament stosowania metod i technik informatyki w analizach. Druga specjalność zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, budowy i administracji korporacyjnych zasobów danych dla celów analitycznych. A jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza danych niestrukturalnych, algebra liniowa, analiza matematyczna, współczesne systemy komputerowe, wnioskowanie statystyczne, matematyka dyskretna, wybrane modele klasyfikacji i regresji, integracja korporacyjnych zasobów danych, semantyczne bazy danych, odkrywanie związków w danych wielowymiarowych, bezpieczeństwo danych w systemach komputerowych, eksploracja i przygotowanie danych do analiz, projektowanie aplikacji internetowych, zarządzanie projektem, podstawy hurtowni danych, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, metrologia.

Istotą omawianego przez nas kierunku jest poprowadzenie ścieżki nauczania tak, aby absolwent dysponował wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi, które predestynują go do zajmowania samodzielnych stanowisk w obszarze IT, we współczesnych organizacjach. Może działać w roli administratora danych systemów informacyjno- analitycznych, projektanta i programisty rozwiązań informatycznych do analizy danych, specjalista w działach analiz. Co ważne, powszechność stosowania rozwiązań informatycznych, zarówno w działalności zarządczej, operacyjnej i pomocniczej oraz szeroko pojęty postęp technologii IT sprawia, że szybko wzrasta ilość danych, które potencjalnie są źródłem wartościowych informacji dla celów prognozowania i podejmowania decyzji. Dlatego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie technologii informatycznych z wiedzą o funkcjonowaniu organizacji gospodarczych i zarządzaniu nimi.

Rozwój technologii IT sprawia, że omawiany przez nas kierunek kształcenia cieszy się coraz większą popularnością wśród kandydatów na studia. W stolicy województwa świętokrzyskiego również można zauważyć wzrost zainteresowania Inżynierią danych.

 

Jakie ma Politechnika Świętokrzyska w Kielcach opinie?

Kuba, student Inżynierii danych mówi:

„Myśląc o studiach poszukiwałem uczelni, która zaoferuje mi możliwość kształcenia w dziedzinie, którą lubię, którą chcę dokładnie poznać, a potem działać zawodowo w jej zakresie. Nie interesowały mnie inne kierunki – tylko inżynieria danych. Znalazłem ją na Politechnice Świętokrzyskiej. Najlepszej uczelni dla ludzi z pomysłem na siebie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię danych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach:

Absolwent kierunku Inżynieria danych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i wydobywania wiedzy z danych strukturalnych, quasi- strukturalnych i niestrukturalnych,
 • doboru i wykorzystania programów komputerowych do analityki prostej oraz wielowymiarowej analizy danych z zasobów baz danych,
 • wizualizacji i prezentacji danych,
 • standardów bezpieczeństwa danych,
 • przygotowania struktur danych, organizacji ich wprowadzania, utrzymania, alokacji i dystrybucji,
 • integracji rozproszonych i heterogenicznych źródeł danych wraz z dopasowaniem właściwych formatów zapisu danych oraz porządkowania i organizacji dostępu do zasobów danych dla celów dalszych analiz,
 • zasad weryfikacji jakości i naprawy danych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria danych:

Absolwent kierunku Inżynieria danych na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach może znajleźć zatrudnienie :

 • jako administrator danych,
 • jako projektant,
 • jako analityk,
 • w działach IT,
 • w działach logistyki,
 • w działach dystrybucji,
 • w działach sprzedaży,
 • w działach marketingu,
 • w działach rozwoju nowych produktów,
 • w działach zarządzania relacjami z klientami,
 • w działach analiz statystycznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria danych - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Komentarze (0)