Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

08.02.2022

Biotechnologia – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku biotechnologia w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia komórki
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • genetyka
 • fizyka
 • aparatura chemiczna i biotechnologiczna
 • biochemia
 • biofizyka
 • chemia fizyczna

 

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki posługującą się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmującą różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych. Osiągnięcia tej dyscypliny znajdują praktyczne zastosowanie głównie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na kierunek o nazwie Biotechnologia, na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Kształcenie zakłada zgłębianie zagadnień z obszaru, który obejmuje biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów i możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii na różnych poziomach organizacji cząsteczek i komórek z zastosowaniem technik modelowania i projektowania procesów biotechnologicznych. Biotechnologia na Politechnice Rzeszowskiej to kierunek, który prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: biologia komórki, chemia ogólna i nieorganiczna, genetyka, fizyka, aparatura chemiczna i biotechnologiczna, biochemia, biofizyka, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna, statystyka i opracowanie wyników, chemia analityczna, mikrobiologia przemysłowa, technologia biomateriałów, biologia molekularna, analiza instrumentalna, ekonomika zrównoważonego rozwoju, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, modelowanie i symulacja bioprocesów, zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, biologia strukturalna, inżynieria genetyczna, toksykologia środowiska, wirusologia molekularna.

Prowadzone zajęcia na kierunku Biotechnologia mają za zadanie rozwinąć wiele umiejętności. W szczególności są one związane z technologiami informacyjnymi, technikami obliczeniowymi i symulacyjnymi, technikami pracy doświadczalnej w naukach biologicznych, stosowaniem technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej, czy uzyskiwaniem i oczyszczaniem bioproduktów. Z solidnym bagażem wiedzy, absolwenci Biotechnologii na Politechnice Rzeszowskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie w we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych, czyli w przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, ochronie środowiska, laboratoriach analitycznych, czy laboratoriach medycznych.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Monika, studentka Biotechnologii mówi:

„Rzeszów to cudowne miasto, a tutejsza politechnika to świetna uczelnia. Taki był mój przepis na studia. Nauka w fajnym miejscu, w którym spotykają się ludzie z pasją, zafascynowani swoją dziedziną. „

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Rzeszów

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania pomiarów,
 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • biologii eksperymentalnej,
 • stosowania technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • opracowywania wyników,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle farmaceutycznym,
 • ochronie środowiska,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach medycznych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)