Inżynieria i analiza danych

Inżynieria i analiza danych

Inżynieria i analiza danych

08.02.2022

Inżynieria i analiza danych – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku inżynieria i analiza danych na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria i analiza danych w PRZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria i analiza danych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią
 • matematyka dyskretna
 • architektura systemów informatycznych
 • programowanie obiektowe
 • metody numeryczne
 • techniki wizualizacji danych
 • bazy danych

 

Inżynieria i analiza danych to dziedzina stanowiąca odpowiedź na potrzeby rynku, a także świata, w którym nierzadko dochodzi do niemałego bałaganu związanego ze zbyt dużą ilością informacji. Dziedzina ta wymaga od zajmujących się nią profesjonalistów nie tylko konkretnej wiedzy eksperckiej oraz szeroko pojętej kreatywności i ciekawości świata, ale także kompetencji matematycznych oraz umiejętności programistycznych. Studia w Rzeszowie oferują istną mozaikę najważniejszych i innowacyjnych dyscyplin. Podtrzymując ten trend, powstał jedyny tego typu kierunek prowadzony na uczelni publicznej południowo- wschodniej Polski. Wniosek jest prosty. Należy zapoznać się z Inżynierią i analizą danych, czyli kierunkiem na Politechnice Rzeszowskiej, prowadzonym na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej wiedzy matematycznej, jak również nabycie wielu umiejętności, które dotyczą worzenia metod i narzędzi informatycznych, systemów i sieci komputerowych, baz i hurtowni danych, systemów baz danych, systemów rozproszonych, czy też prognozowania, wnioskowania i prezentacji wyników. Połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi pozwoli studentom kierunku inżynieria i analiza danych realizować karierę zawodową w instytucjach związanych z przemysłem, jak i ośrodkach naukowo- badawczych.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria i analiza danych na Politechnice Rzeszowskiej mają za zadanie wykształcić profesjonalną kadrę inżynierów analityków danych. Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: analiza matematyczna, algebra liniowa z geometrią, matematyka dyskretna, architektura systemów informatycznych, programowanie obiektowe, metody numeryczne, techniki wizualizacji danych, bazy danych, inżynieria systemów informatycznych, metody optymalizacji, sieci komputerowe.

Inżynieria i analiza danych staje się coraz popularniejszą dziedziną nie bez powodu. Specjalistom wróży się sukcesy na rynku pracy. Realnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest dzisiaj efektywna analiza pozyskanych danych oraz podejmowanie na ich podstawie szybkich i trafnych decyzji. Właśnie dlatego popyt na wykwalifikowaną kadrę będzie dynamicznie wzrastać. Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych z przemysłem, ośrodkach naukowo- badawczych i mogą pracować jako inżynierowie danych, zapewniając obsługę i wstępną analizę dużych wolumenów danych, analitycy, projektanci i twórcy oprogramowania.

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą interesującą przestrzeń kształcenia, na dodatek niezwykle dużą, gdyż pojawiają się w niej nowe dyscypliny, takie jak Inżynieria i analiza danych. Kierunek ten prowadzi tylko jedna uczelnia.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Michał, student Inżynierii i analizy danych mówi:

„Politechnika Rzeszowska to uczelnia wyjątkowa, dla każdego kreatywnego człowieka, który ma jakiś pomysł na siebie.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH - ważne informacje

Inżynieria i analiza danych studia Rzeszów

Inżynieria i analiza danych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię i analizę danych na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria i analiza danych na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia i stosowania metod i narzędzi informatycznych,
 • sztucznej inteligencji,
 • systemów bezpieczeństwa,
 • systemów i sieci komputerowych,
 • baz i hurtowni danych,
 • kryptografii,
 • przeprowadzania analizy statystycznej i numerycznej danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria i analiza danych:

Absolwent kierunku Inżynieria i analiza danych na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach związanych z przemysłem,
 • ośrodkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)