Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria medyczna – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Studia na kierunku inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • języki programowania i struktury danych
 • zarys fizjologii człowieka
 • mechanika
 • matematyka
 • metody numeryczne
 • systemy zarządzania treścią CMS
 • biomateriały

 

Inżynieria medyczna to kierunek kształcenia, który zakłada pozyskiwanie wiedzy i cennego doświadczenia, niezbędnego do tworzenia nowoczesnej technologii inżynierskiej oraz daje możliwość nauczenia się zastosowania jej w praktyce medycznej. Jest to zatem uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie. Fundamentem realizowania kierunku jest koncepcja rozwoju usług medycznych na Podkarpaciu oraz budowanie wsparcia dla lekarzy w zakresie techniki medycznej. Gdzie można studiować Inżynierię medyczną? Na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem nauki jest pozyskanie wykształcenia, które przygotuje do pracy ze skomputeryzowaną aparaturą medyczną. Kierunek zakłada zdobycie wysokiej jakości przygotowania informatycznego. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie języków programowania, programowania procesów pomiarowych, administrowania prostymi sieciami komputerowymi, modelowania komputerowego, czy też obsługi programów służących do akwizycji i obróbki wyników pomiarów.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym. W programie nauczania widnieją następujące przedmioty: fizyka, grafika inżynierska, języki programowania i struktury danych, zarys fizjologii człowieka, mechanika, matematyka, metody numeryczne, systemy zarządzania treścią CMS, biomateriały, komputerowe przetwarzanie danych, materiałoznawstwo, programowanie w zastosowaniach inżynierskich, techniki wytwarzania, analiza obrazu, podstawy ortopedii, podstawy chirurgii, podstawy konstrukcji maszyn, systemy kontrolno- pomiarowe, automatyka i robotyka w medycynie, elementy inżynierii biomedycznej, metrologia medyczna, aparatura medyczna, metody fizyczne w technice i medycynie.

Inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej to kierunek rozwojowy. Absolwenci będą specjalistami od najnowocześniejszych trendów rozwojowych z zakresu techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych. Będą mogli nie tylko nadzorować działanie aparatury medycznej, ale także stać się specjalistami od doboru odpowiednich technik stosowanych w procesie leczenia pacjenta. Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną, firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, medycznych instytucjach badawczo- rozwojowych, w placówkach służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym w placówkach umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach.

Inżynieria medyczna to unikatowy kierunek kształcenia na mapie Rzeszowie i całego Podkarpacia.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Sylwia, studentka Inżynierii medycznej mówi:

„Politechnika Rzeszowska to bardzo nowoczesna uczelnia, które oferuje studentom bardzo perspektywiczne kierunki kształcenia i rozwoju. Polecam tę uczelnię. To miejsce rozwijania talentów.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

INŻYNIERIA MEDYCZNA - ważne informacje

Inżynieria medyczna studia Rzeszów

Inżynieria medyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię medyczną na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obsługi wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
 • zasad nadzoru technicznego nad aparaturą medyczną,
 • technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria medyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną,
 • firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • medycznych instytucjach badawczo- rozwojowych,
 • placówkach służby zdrowia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)