Logistyka

Logistyka

Logistyka

04.07.2022

Logistyka – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku logistyka na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 120
 • studia stacjonarne II stopnia: 90
 • studia niestacjonarne I stopnia: 90
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5520 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • ekologistyka
 • finanse i rachunkowość
 • marketing
 • infrastruktura logistyczna
 • inżynieria systemów i analiza systemowa
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • normalizacja

 

Słowo „logistyka” można odnaleźć już w języku starogreckim i mniej więcej oznaczało „sztukę liczenia”, „sztukę kalkulowania”. Jednym z pierwszych reprezentantów pragmatycznego rozumienia problemów logistyki był Leontos VI, bizantyjski cesarz uważający, że dyscyplina ta stanowi podstawę zaopatrywania wojska, rozpoznawania terenu i sił przeciwnika, jak również przygotowania do dyslokacji własnych sił. Tak, w solidnym skrócie, przedstawia się historia dyscypliny, która dzisiaj cieszy się bardzo dużą popularnością, a osób, które chcą ją zgłębić przybywa każdego roku. Studia w Rzeszowie tworzą interesującą przestrzeń kształcenia i omawiana przez nas dziedzina zajmuje w niej ważne miejsce. Można ją poznać na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci poznają zasady projektowania systemów logistycznych, procesów logistycznych, formy zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania kosztami, czy doboru personelu. Logistyka na Politechnice Rzeszowskiej to także analiza i optymalizacja przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów, logistyczna obsługa klientów i optymalizacja poziomu zapasów.

 

Nabywane umiejętności

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: ekonomia, ekologistyka, finanse i rachunkowość, marketing, infrastruktura logistyczna, inżynieria systemów i analiza systemowa, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, normalizacja, matematyka, towaroznawstwo, zarządzanie produkcją i usługami, ekonomika transportu, logistyka dystrybucji, podstawy gospodarki odpadami, zarządzanie jakością w logistyce, gospodarka paliwowo- energetyczna, logistyka sprzedaży rozproszonej, podstawy gospodarki magazynowej, podstawy zarządzania zapasami, projektowanie procesów, optymalizacja procesów logistycznych, prawo handlowe i celne, systemy transportu wewnętrznego.

Współczesność, która charakteryzuje się naciskiem kładzionym na wytwarzanie i handel musi rozwijać dyscyplinę, dzięki której możliwy jest postęp w obszarze przepływu towarów i usług. Branża logistyczna, która należy do najprężniej działających, nieprzerwanie poszukuje nowych specjalistów, którzy wyróżniają się znajomością teoretycznych podstaw logistyki, znajomością branży, umiejętnościami językowymi, znajomością narzędzi informatycznych, jak również umiejętnością pracy w zespole. Jeśli wymagania te są spełnione, to gdzie można znaleźć zatrudnienie? Absolwenci Logistyki na Politechnice Rzeszowskiej odnajdą się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kierunki studiów w Rzeszowie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Robert, student Logistyki mówi:

„Politechnika Rzeszowska to świetna, prestiżowa uczelnia, która każdego roku wypuszcza w świat dobrze wykształconych absolwentów. Nauka tutaj daje wiele satysfakcji i stanowi bardzo dobre przygotowanie do wejścia na rynek.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Rzeszów

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nowoczesnych systemów logistycznych,
 • metod pomiaru efektywności procesów logistycznych,
 • doboru i interpretacji wskaźników dynamiki zjawisk w logistyce,
 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • posługiwania się kategoriami ekonomicznymi,
 • zasad zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • projektowania systemów i procesów logistycznych,
 • analizy i optymalizacji przepływu informacji, surowców, materiałów i towarów,
 • przeprowadzania analizy procesowej łańcucha dostaw,
 • logistyki zaopatrzenia,
 • logistyki dystrybucji,
 • zarządzania relacjami z klientem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)