Transport

Transport

Transport

08.02.2022

Transport – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2022

Studia na kierunku transport na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku transport w PRZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • badania operacyjne
 • infrastruktura transportu
 • mechanika ogólna
 • nauka o materiałach
 • systemy transportowe
 • automatyka
 • logistyka
 • środki transportu samochodowego

 

Bez wątpienia, Transport to dobra droga w kierunku istotnego wykształcenia. Nie trzeba zapewne wyjaśniać, iż dyscyplina ta dotyczy różnych czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków, zatem perspektywy z nią związane są bardzo szerokie. Potrzeby transportowe rosną wraz ze wzrostem liczby ludności, poziomem jej dochodów, pogłębiającą się kooperacją i specjalizacją produkcji, toteż zakładać można, że branża transportowa będzie rozwijać się z niemałą szybkością. Między innymi dlatego, kierunek Transport cieszy się sporą popularnością wśród kandydatów na uczelnie. Gdzie można go odnaleźć? Na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Nauka ukierunkowana jest najmocniej na aspekt transportu samochodowego, dlatego też w obszarze inżynierii środków transportu szczególny nacisk położony jest na wiedzę i umiejętności z zakresu budowy samochodów i silników spalinowych, a także ich eksploatacji i diagnostyki. Ponadto, studenci poznają wymagania formalne, prawne i techniczne niezbędne do utworzenia małej firmy transportowej, jak również zasady zarządzania nią.

 

Nabywane umiejętności

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, badania operacyjne, infrastruktura transportu, mechanika ogólna, nauka o materiałach, systemy transportowe, automatyka, logistyka, środki transportu samochodowego, wytrzymałość materiałów, silniki spalinowe, środki transportu lotniczego, niezawodność systemów, ekonomika transportu, bazy danych, monitoring i nadzorowanie urządzeń transportowych, technologie procesów transportu wewnętrznego, bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportowych, mechatronika samochodowa, dynamika samochodów.

Transport oraz wszystko, co z nim związane to perspektywiczna przestrzeń, w której odnaleźć można wiele dróg rozwoju. Świadczą o tym chociażby specjalności oferowane w ramach omawianego przez nas kierunku. A co można robić z takim bagażem wiedzy? Absolwenci Transportu na Politechnice Rzeszowskiej znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo- naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Studia w Rzeszowie to zagadnienie, o którym można długo opowiadać, a miejsca do zdobycia umiejętności wymieniać niemal bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Transport, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Karol, student Transportu mówi:

„Transport i Politechnika Rzeszowska to świetne połączenie. Bardzo perspektywiczny kierunek studiów oraz prestiżowa uczelnia to dla mnie przepis na edukacyjny sukces.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Rzeszów

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i eksploatacji pojazdów,
 • obsługi technicznej i napraw pojazdów oraz projektowania zakładów zaplecza technicznego,
 • opracowywania kompleksowych procesów technologicznych transportu,
 • inżynierii ruchu pojazdów,
 • systemów logistycznych w transporcie,
 • mechanizacji transportu wewnętrznego,
 • eksploatacji systemów transportowych,
 • projektowania i stosowania środków transportu,
 • projektowania i analizowania układów napędowych,
 • analizy niezawodności systemów technicznych,
 • modelowania procesów transportowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach obsługowo- naprawczych technicznych środków transportu,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)