Administracja

Administracja

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Administracja – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy socjologii
 • arkusze kalkulacyjne
 • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji

 

Administracja od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, choć każdy z nich wybiera ją z innych powodów, inaczej planując ścieżkę swojej edukacyjnej i zawodowej kariery. Administracja to niemała przestrzeń, dzięki której można pozyskać różnorodne umiejętności. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie obowiązków w różnych obszarach, co daje pewną swobodę wyboru. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to przyjrzyjcie się uważnie Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to starannie dobrany obszar nauczania dostosowany do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i społecznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która stanowi połączenie nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Studenci uczą się dokonywać prawidłowej wykładni przepisów prawa oraz właściwie stosować je w ramach wszystkich form działania administracji, prowadzić postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji oraz poprawnie formułować i sporządzać decyzje administracyjne, jak również korzystać z nowoczesnego oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji. Co istotne, kadrę dydaktyczną stanowią między innymi osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: podstawy socjologii, arkusze kalkulacyjne, zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, finanse publiczne i prawo finansowe, statystyka z demografią, elektroniczne bazy informacji prawnej, etykieta w administracji publicznej, zamówienia publiczne, samorząd terytorialny w Polsce, rodzaje i zasady pisania pism urzędniczych i procesowych.

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem omawianego przez nas kierunku powinny cechować się skrupulatnością, systematycznością, jak również cierpliwością i szeroko rozumianym ładem i porządkiem. A jaką drogą zawodową mogą podążać? Absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy znajdą zatrudnienie w urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, kancelariach prawniczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, organach nadzoru i kontroli.

Studia w Bydgoszczy to obszerne zagadnienie, co może prowadzić do trudności z podjęciem decyzji o kształceniu. Najpierw należy wybrać odpowiedni kierunek, a potem uczelnię. Skąd mieć pewność, że wybrana przez nas szkoła wyższa spełni nasze oczekiwania?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Oliwia, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Bankowa to jedna z najlepszych uczelni w kraju. Nauka tutaj to prestiż i powód do dumy, a co najważniejsze, profesjonalne przygotowanie do pracy i funkcjonowania we współczesnym rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzanie najważniejszymi procesami w urzędzie,
 • kompetencji podmiotów administracji gospodarczej decyzyjnych w sferze przedsiębiorczości,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • kontroli celno- skarbowej,
 • sporządzania opinii w sprawach podatkowych,
 • analizowania i właściwego interpretowania aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych, informacji niejawnych oraz tajemnic przedsiębiorstwa,
 • prawa pracy i prawa urzędniczego,
 • technik negocjacji i mediacji,
 • sporządzania różnorodnych pism procesowych w sprawach podatkowych,
 • zarządzania projektami indywidualnie oraz w zespole,
 • prowadzenia postępowań administracyjnych przed organem nadzorczym,
 • komunikacji wewnętrznej w urzędzie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gmin i miast,
 • zakładach ubezpieczeń społecznych,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • partiach politycznych,
 • kancelariach prawniczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • korporacjach finansowych,
 • firmach doradczych,
 • biurach rachunkowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • organach nadzoru i kontroli.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)