Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy - kierunki studiów

Psychologia w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • mentoring w biznesie
 • psychologia komunikacji interpersonalnej
 • mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów
 • organizacyjne i prawne aspekty prowadzenia mediacji

 

Biznes rządzi się swoimi prawami i posiada określony charakter. Niełatwo jest działać w jego przestrzeniach, prawidłowo i efektywnie funkcjonować w jego zakresie, a także prowadzić zrozumiałą i poprawną komunikację. Dlatego zagadnienia psychologii staje się coraz ważniejsze w biznesowej materii i nawet najprężniej działające przedsiębiorstwa sięgają po pomoc specjalistów. Psychologia pozwala lepiej zrozumieć ludzi i ich motywacje oraz zdobyć wiedzę na temat budowania bezcennych relacji. Pomaga także lepiej zarządzać ludźmi, kierować zespołami, co przyczynia się do osiągania lepszych efektów. Na tych, którzy chcieliby wejść do świata biznesu i pomóc w jego rozwoju czeka kierunek Psychologia w biznesie, w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy charakteryzuje się umiejętnym połączeniem wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii z zagadnieniami praktycznymi z obszarów takich jak coaching, mentoring, negocjacje czy zachowania konsumenckie. Studenci uczą się zarządzać jednostkami, zespołami i przedsiębiorstwem, poznają mechanizmy wywierania wpływu, skutecznej mediacji i negocjacji, zaznajamiają się z działaniami marketingowymi, jak również skutecznymi technikami sprzedaży. Psychologia w biznesie w bydgoskiej WSB to także zrozumienie emocjonalnych, poznawczych i społecznych determinantów podejmowania decyzji.

W programie nauczania zawarte są, między innymi, takie przedmioty jak: inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mentoring w biznesie, psychologia komunikacji interpersonalnej, mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów, organizacyjne i prawne aspekty prowadzenia mediacji, finanse behawioralne, psychologia zarządzania organizacją, badania marketingowe, rozwiązywanie konfliktów biznesowych, psychologia sprzedaży i obsługi klienta, zachowania klienta, psychologiczne mechanizmy reklamy, proces kreowania wizerunku marki i produktu.

Niełatwo określić, kiedy psychologia na dobre zagościła w przestrzeni biznesowej, lecz niezależnie od tego można przyznać, że jest ona praktycznie niezbędna. Niektórym może się wydawać, że biznes to po prostu „robienie interesów”, ale nawet jeśli to przecież należy doprowadzić do tego procesu, wybudować solidny fundament relacji, prawidłowo prowadzić komunikację. Naturalnie, psychologia w biznesie posiada szersze walory i więcej ścieżek, a na dodatek nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będzie ich znacznie więcej. A co psychologia w biznesie oznacza dla absolwentów? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek będą mogły znaleźć zatrudnienie w roli pracownika działu HR, negocjatora, specjalisty w działach sprzedaży, pracownika firmy doradztwa biznesowego, pracownika w działach public relations, konsultanta biznesowego.

Jak już wspomnieliśmy, psychologia w biznesie to coraz istotniejszy element tej przestrzeni, zatem omawiany kierunek kształcenia możemy traktować jako wysoce perspektywiczny. Chcąc studiować w Bydgoszczy nie ma obawy, że nie znajdziemy go w ofertach dydaktycznych, zwłaszcza przyglądając się jednej uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Patrycja, studentka Psychologii w biznesie mówi:

„Połączenie biznesu i psychologii to dla mnie przepis na moją karierę zawodową. Ale żeby przebiegała ona jak najlepiej, należy być prawdziwą specjalistką. Dlatego wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad sprawnego zarządzania ludźmi i zespołami,
 • zasad budowania wizerunku oraz autorytetu,
 • stosowania przepisów prawa cywilnego i gospodarczego w odniesieniu do negocjacji i mediacji,
 • zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych,
 • budowania trwałych relacji z klientem oraz partnerami biznesowymi,
 • prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej,
 • stosowania narzędzi wpływu społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia w biznesie:

Absolwent kierunku Psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie jako:

 • pracownik firmy doradztwa biznesowego,
 • pracownik ośrodku wsparcia społecznego,
 • pracownik działu HR przedsiębiorstw,
 • negocjator,
 • specjalista w działach sprzedaży i handlowych,
 • specjalista w działach obsługi klienta,
 • konsultant biznesowy,
 • pracownik działu reklamy,
 • pracownik działu public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)