Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

31.01.2022

Zarządzanie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 2022

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w WSZIB
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie nastawiony jest na pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów. Studenci zaznajamiają się między innymi z technikami i narzędziami marketingowymi w e- biznesie, zasadami kreowania wizerunku firmy, metodami komunikowania się z klientami, psychologicznymi mechanizmami funkcjonowania zespołu, czy zarządzaniem projektami. Uczestniczą w zajęciach poświęconych technikom sprzedaży i obsłudze klienta, rachunkowości podatkowej, psychologii reklamy, motywowaniu pracowników, czy komunikacji w zespole.

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie wyróżniają się obszerną i złożoną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach robotyzacji i sztucznej inteligencji w zarządzaniu, zarządzania marką, bankowości i usług finansowych, zarządzania logistyką, czy zarządzania w ochronie zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • motywowanie pracowników
 • rachunki kosztów w przedsiębiorstwie
 • techniki sprzedaży i obsługi klienta
 • odpowiedzialność pracodawcy
 • psychologiczne aspekty obsługi klienta
 • media społecznościowe i e- komunikacja

 

Zarządzanie niemal od zawsze było istotną dziedziną, ale wraz z rozwojem przedsiębiorczości stało się jeszcze ważniejsze i każde przedsiębiorstwo musi stawiać na prawidłowe działanie w tym zakresie. Definicji zarządzania jest wiele, choć najczęściej spotykamy się z taką mówiącą, że jest to zbiór działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu związanego z interesem, bądź potrzebą danego przedmiotu zarządzania. Niezależnie od tego jak długa byłaby ta definicja, to prawdą jest, że bez zarządzania nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu w jakiejkolwiek działalności. Dlatego warto zainteresować się kierunkiem kształcenia o nazwie Zarządzanie i posiąść związane z nim umiejętności. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu zakłada pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pochodnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Przygotowują się do realizowania funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: motywowanie pracowników, rachunki kosztów w przedsiębiorstwie, techniki sprzedaży i obsługi klienta, odpowiedzialność pracodawcy, psychologiczne aspekty obsługi klienta, media społecznościowe i e- komunikacja, psychologia reklamy, marketing usług, komunikacja w zespole, zarządzanie zakresem projektu, produkty bankowe, organizacja rachunkowości, ewidencja komputerowa, zarządzanie kluczowym klientem, techniki i narzędzia negocjacji kontraktów, zarządzanie gospodarką magazynową, logistyka międzynarodowa, integracja kluczowych procesów biznesowych firmy.

Jak widać po oferowanych przedmiotach Zarządzanie to niezwykle szeroka dziedzina, posiadająca wiele gałęzi. Studiując w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości studenci dowiadują się jak usprawniać działanie przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania SAP, poznają psychologiczne mechanizmy funkcjonowania zespołu, uczą się skutecznie stosować techniki marketingowe, stosować język korzyści w obsłudze trudnego klienta, zgłębiają techniki i etapy skutecznej windykacji, a także zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności osób fizycznych i spółek. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli menedżerów do spraw sprzedaży, specjalistów do spraw zarządzania zespołem, menedżerów do spraw komunikacji, menedżerów do spraw logistycznych, księgowych, analityków finansowych, doradców biznesowych.

Poznań to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu opinie?

Natalia, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to dzisiaj najważniejsza umiejętność w biznesie, dlatego trzeba nabyć ją jak najlepiej. Należy pozyskać głęboką wiedzę, aby nie pogubić się w przepisach, regulacjach i systemach. Jednym słowem trzeba być prawdziwym specjalistą. A żeby tym specjalistą zostać, należy studiować w odpowiedniej uczelni. Ja wybrałam Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Poznań

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania zespołem,
 • zarządzania sprzedażą,
 • zarządzania finansami,
 • prawidłowej komunikacji w zespole,
 • rachunkowości podatkowej,
 • administrowania dokumentacją pracowniczą,
 • zasad prowadzenia negocjacji,
 • zarządzania systemami dostaw,
 • prawnych aspektów zarządzania wierzytelnościami.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • doradca ds. zarządzania przedsiębiorstwem,
 • menedżer sprzedaży,
 • doradca klienta,
 • trener biznesu,
 • menedżer ds. kluczowych klientów,
 • menedżer ds. komunikacji marketingowej,
 • doradca biznesowy,
 • księgowy,
 • analityk finansowy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Komentarze (0)