Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Czy stosunki międzynarodowe to dziedzina badająca sympatie między narodami? Nie do końca. Jest to część stosunków społecznych dotycząca wzajemnych relacji między państwami oraz innymi organizacjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. Podmiotami stosunków międzynarodowych mogą być państwa, lecz również podmioty prawa międzynarodowego, przykładowo takie jak ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale także partie polityczne, czy organizacje pozarządowe. Dla tych, którzy chcieliby zgłębić mieszankę o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, prawnym i kulturowym w kontekście Europy i świata przygotowano kierunek Stosunki międzynarodowe. A w której uczelni? W Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, dzięki której możliwe jest zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk to studia dla tych, którzy swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi relacjami europejskimi i światowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w biznesie.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: prawo międzynarodowe publiczne, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, międzynarodowe standardy i ochrona praw człowieka, współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, finanse międzynarodowe, polska polityka zagraniczna, organizacja i technika służby zagranicznej, wyzwania i problemy globalne, komunikacja międzykulturowa, przygotowywanie i realizacja projektów finansowanych z UE, systemy polityczne państw europejskich, społeczeństwa i kultury Europy.

Co warto podkreślić, w ramach studiów przewidziane są zajęcia praktyczne, których celem jest poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, a także specjalne zajęcia mające na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizowania różnorodnych projektów. A co po studiach? Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, organizacjach i instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu, służbach dyplomatycznych.

Studia w Łodzi to wyzwanie, gdyż miasto oferuje bardzo szeroką przestrzeń edukacyjną. Już na początku możemy napotkać niemałe kłopoty, bo gdy wybierzemy kierunek kształcenia, to będziemy musieli jeszcze podjąć decyzję związaną z uczelnią. Jak wybrać idealne miejsce do nauki?

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Paweł, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dają gwarancję zdobycia wiedzy rzeczywiście istotnej, praktycznej, interdyscyplinarnej. Tutaj nie ma niepotrzebnych zajęć i wypełniaczy czasu. Tutaj studia są konkretne.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • stosowania metod pomiaru i analizy procesów ludnościowych,
 • analizy ewolucji państwa,
 • geografii politycznej i ekonomicznej,
 • oceny zjawisk kulturalnych w aspekcie międzynarodowym,
 • mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • zasad prowadzenia polityki handlowej,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • integracji europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach i instytucjach Unii Europejskiej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • środkach masowego przekazu,
 • służbach dyplomatycznych.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)