Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - kierunki studiów

Zdrowie publiczne – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Definicji zdrowia publicznego jest co najmniej kilka, a pierwsza powstała w 1920 roku i stworzył ją Charles Winslow. Mówiła ona, że zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, wydłużania życia oraz promowania zdrowia fizycznego i sprawności poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa. Niezależnie ile podobnych definicji stworzono, wszystkie mówią wyraźnie o tym, że zdrowie publiczne to działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Do zadań tej dyscypliny należy monitorowanie stanu zdrowia i jego uwarunkowań, profilaktyka i kontrola chorób, urazów i niepełnosprawności, promocja zdrowia, czy ochrona środowiska. Chcąc dowiedzieć się więcej o tej dziedzinie należy wybrać kierunek Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zakłada pozyskanie wiedzy łączącej zagadnienia z obszaru nauk społecznych i nauk medycznych. Istotą jest zrozumienie problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej, jak również polityki zdrowotnej w kraju i poza jego granicami. Studenci nabywają umiejętności rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji, uczą się rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne i społeczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, jak również realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno- epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska.

Program nauczania zawiera w sobie, między innymi, takie przedmioty jak: podstawy polityki społecznej i zdrowotnej, zarządzanie publiczne w ochronie zdrowia, edukacja zdrowotna, ratownictwo medyczne, organizacja ochrony zdrowia, przekształcenia systemowe w ochronie zdrowia, zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, marketing usług zdrowotnych, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Zawody związane ze zdrowiem zdają się być szczególnie ważne, a co za tym idzie, należy mieć nadzieję, że będzie ich przybywać. Co ciekawe, w XXI wieku, kiedy medycyna może pochwalić się dużymi osiągnięciami, przestrzeń problemów ze zdrowiem wcale nie maleje. Być może właśnie na tej podstawie popularność kierunku Zdrowie publiczne rośnie z każdym rokiem? Czym w takim razie mogą zająć się absolwenci? Osoby, które ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w szpitalach publicznych i niepublicznych, centrach medycznych, jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego, publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej, jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, instytutach badawczych.

Studia w Łodzi to temat, o którym można długo dyskutować, a miejsca pozyskiwania wiedzy wymieniać bez końca. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Zdrowie publiczne, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę.

 

Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie?

Wiktoria, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Społeczna Akademia Nauk to uczelnia dla ludzi z pasją, którzy idą na studia po to, aby rozwijać swoje zainteresowania i w przyszłości osiągać sukcesy zawodowe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • form prawnych wykonywania zawodów medycznych,
 • psychologicznych determinantów zdrowia i choroby,
 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka,
 • chorób cywilizacyjnych,
 • organizacji pracy oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i poradni podstawowej opieki zdrowotnej,
 • polityki Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • oceny stanu zdrowia ludności,
 • systemów ochrony zdrowia,
 • organizacji systemów opieki zdrowotnej,
 • zadań nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach publicznych i niepublicznych,
 • centrach medycznych,
 • jednostkach wszystkich szczebli nadzoru sanitarnego,
 • publicznych i niepublicznych jednostkach pomocy i rehabilitacji psychospołecznej,
 • jednostkach ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
 • instytutach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)