Prawo

Prawo

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - kierunki studiów

Prawo – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Prawo od wielu lat należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia. Co tak mocno przyciąga kandydatów do tej dziedziny? Magnesem może być prestiż, a także fakt, że należy do trudnych i wymagających. Przyjęło się mawiać, że aby studiować prawo trzeba mieć cierpliwość, a także dużo miejsca do wchłaniania nowych wiadomości. To oczywiście prawda. Ale prawo to nie tylko nauka i ciągłe wkuwanie, lecz także bardzo poważne zawody. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają studia prawnicze, to zwróćcie uwagę na kierunek oferowany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Szczecinie. Realizowany jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru nauk o prawie, dogmatycznych dyscyplin prawa oraz nauk historycznoprawnych. Głównym celem realizowanej nauki jest przygotowanie do profesjonalnego pełnienia roli prawnika, aktywnie współtworzącego rzeczywistość prawną, prezentującego postawę refleksyjną i etyczną. Studia dają możliwość rozwijania umiejętności rozumienia aktów prawnych, ich interpretowania z wykorzystaniem zasad logicznego myślenia i reguł wnioskowań prawniczych. Studenci pozyskują wiedzę odnoszącą się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. W szczególności uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa cywilnego i karnego.

Jakie przedmioty składają się na program kształcenia kierunku Prawo w szczecińskiej WSH? Na przykład: prawo rzymskie, doktryny polityczno- prawne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe publiczne, techniki legislacyjne, prawo urzędnicze, argumentacja prawnicza, sądownictwo międzynarodowe, prawo ochrony środowiska, międzynarodowe postępowanie cywilne, zbiorowe prawo pracy, prawo karne skarbowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo karne wykonawcze.

Studenci Prawa w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie nabywają wielu umiejętności. Uczą się rozumienia tekstów prawnych oraz ich właściwego interpretowania, sporządzania pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, czy też zasad argumentacji prawniczej. Co ważne, odbywają oni podczas studiów praktykę. Jej założeniem jest doskonalenie kompetencji pozyskanych podczas zajęć, a także nabycie nowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych będących dopełnieniem programu studiów. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w prokuraturze, policji, organach wymiaru sprawiedliwości, jednostkach administracji publicznej.

Studia w Szczecinie stanowią niezwykle interesującą ofertę dla kandydatów. Ilość kierunków, specjalności, a nawet uczelni może sprawić, że wybór odpowiedniej drogi kształcenia może nie należeć do najłatwiejszych. Chcąc pozyskać wiedzę z zakresu prawa, warto zapoznać się z propozycją dydaktyczną omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie opinie?

Ewelina, studentka Prawa mówi:

„Studia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie to najlepszy początek drogi, jaką sobie obrałam. Naturalnie, pracy jest sporo, ale dzięki temu wiem, że będę dobrze przygotowana i nic nie będzie w stanie mnie zaskoczyć w przyszłości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • doktryn polityczno- prawnych,
 • prawa rzymskiego,
 • prawa karnego,
 • prawa Unii Europejskiej,
 • prawa administracyjnego,
 • europejskiego prawa samorządu terytorialnego,
 • prawa umów konsumenckich,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • postępowania w sprawach nieletnich,
 • prawa dowodowego w postępowaniu karnym,
 • kryminologicznych aspektów przestępczości w cyberprzestrzeni.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach ścigania,
 • organach wymiaru sprawiedliwości,
 • podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych,
 • jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)