Zarządzanie

Zarządzanie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - kierunki studiów

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 2021

Gdybyśmy mieli opracować ranking umiejętności, które najbardziej przydatne są we współczesnym świecie, to zarządzanie zajęłoby w nim wysokie miejsce. Dlaczego? Zarządzanie jest na tyle szeroką zdolnością, że przydaje się w każdym rodzaju działalności. Warto potrafić zarządzać swoim czasem, organizacją, ludźmi, finansami. Dobre zarządzanie to dzisiaj połowa sukcesu, a nawet szczegółowo określone zawody, które zyskują na popularności. W jaki sposób najlepiej wejść do świata biznesu? Należy zacząć od nauki. Warto zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, w zakresie nauk o zarządzaniu i tzw. nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie to także rozwijanie inicjatywy, kreatywności oraz umiejętności przekładania zdobytej wiedzy na praktyczne działania na rzecz firmy lub organizacji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Zarządzanie w szczecińskiej WSH? Na przykład: metody i techniki zarządzania, analiza i prognozowanie gospodarcze, zachowanie organizacyjne, metody ilościowe w zarządzaniu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, marketing, zintegrowana komunikacja marketingowa, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstwa, elementy prawa w gospodarce, psychologia społeczna, współczesne formy zatrudnienia, zarządzanie projektowe, bezpieczeństwo informacji, źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.

W toku nauki na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie studenci odbywają praktykę zawodową. Najważniejszym jej celem jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nabytych podczas zajęć. Ponadto studenci zyskują możliwość poznania różnorodnych miejsc pracy, w których w przyszłości będą mogli sami funkcjonować, nawiązać wartościowe kontakty zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia i znaleźć dodatkowe źródła zawodowej inspiracji. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w organizacjach biznesowych, organizacjach sektora publicznego, korporacjach. Mogą pracować jako animatorzy gospodarczy, specjaliści do spraw ekonomicznych, konsultanci do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, konsultanci w zakresie programowania działań i wdrażania innowacji w sektorze turystycznym.

Szczecin to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie opinie?

Basia, studentka Zarządzania mówi:

„Wybrałam studia w WSH, ponieważ uczelnia przyciągnęła mnie specjalnościami oraz ciekawym programem kształcenia. Studiuję teraz na drugim roku i jestem pewna, że nie mogłam wybrać lepszego miejsca do nauki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zarządzania przedsiębiorstwem i zespołem pracowniczym,
  • metod doboru personelu,
  • zarządzania relacjami biznesowymi,
  • zasad bezpieczeństwa informacji,
  • mediacji i negocjacji,
  • prognozowania gospodarczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie jako:

  • animator gospodarczy,
  • konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
  • specjalista do spraw ekonomicznych,
  • animator wycieczek.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)