Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie - kierunki studiów

Informatyka i ekonometria – Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 2021

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy ekonomii
 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • prawne i społeczne problemy informatyki
 • statystyka opisowa
 • architektura systemów komputerowych
 • systemy operacyjne i sieci komputerowe

 

We współczesnej gospodarce olbrzymie znaczenie ma wiedza, którą można uzyskać poprzez analizę danych ekonomicznych. Jest ona kluczowa dla jak najlepszego zarządzania organizacjami, a także dla planowania i oceny efektywności działań. Czy to skomplikowane? Na pewno nie jest to przestrzeń najłatwiejsza do zgłębienia, ale dla tych, którzy matematykę mają w małym palcu nie powinno stanowić to większych kłopotów. Na zainteresowanych czeka kierunek Informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie, to prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie zakłada pozyskanie bogatej wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania oraz finansów. Studenci poznają metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej, zasady podejmowania decyzji we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych, a także zdobywają wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej, z naciskiem kładzionym na projektowanie, programowanie i wdrażanie systemów informatycznych oraz administrowanie sieciami komputerowymi. Informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: podstawy ekonomii, podstawy zarządzania, matematyka, prawne i społeczne problemy informatyki, statystyka opisowa, architektura systemów komputerowych, systemy operacyjne i sieci komputerowe, matematyka dyskretna, bezpieczeństwo systemów informatycznych, ekonometria, komunikacja w zespole międzykulturowym, badania operacyjne i metody optymalizacji.

Informatyka i ekonometria w krakowskiej WSEI to nie tylko możliwość pozyskania wysokiej jakości wykształcenia, lecz także szansa na zdobycie cenionych certyfikatów. W jakich obszarach? Między innymi: instalacji i konfiguracji serwera Windows, administrowania serwerem Windows, programowania obiektowego, czy też programowania aplikacji webowych. A co po studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w roli inżynierów sieci Cisco, projektantów systemów raportowania, administratorów Windows Server, projektantów systemów CRM, programistów gier webowych, kierowników projektów innowacyjnych.

Studia w Krakowie to niezwykle obszerne zagadnienie, a także bardzo wiele możliwości uzyskania wysokiej jakości wykształcenia. W mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych, ale chcąc podjąć naukę na omawianym przez nas kierunku, warto zainteresować się uczelnią, o której mówimy.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie opinie?

Tomek, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie to uczelnia, którą polecam każdemu. To, co podoba mi się tutaj najbardziej, to możliwość uzyskania różnych prestiżowych certyfikatów, które otwierają wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę i ekonometrię:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji prawnej przepisów regulujących działalność gospodarczą,
 • diagnozowania i projektowania zjawisk związanych z funkcjonowaniem świata organizacji,
 • klasyfikowania systemów informacyjnych,
 • analizowania podstawowych elementów sprawozdania finansowego,
 • analizy procesów finansowych zachodzących w gospodarce,
 • analizy matematycznej,
 • technik programowania obiektowego,
 • zarządzania systemem MS Windows Server,
 • fizyki gier.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • programista gier webowych,
 • projektant gier komputerowych,
 • front end developer,
 • back end developer,
 • inżynier sieci Cisco,
 • administrator Windows Server,
 • projektant systemów raportowania.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)