Law in Business Management

Law in Business Management

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Law in Business Management – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Law in Business Management to nowoczesny kierunek, którego program dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. To odpowiedź na potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i spoza niej, łącząc solidne podstawy prawnicze z kluczowymi aspektami zarządzania. Gdzie można go studiować? W Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Law in Business Management w Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, finansami i zasobami ludzkimi. Studenci zaznajamiają się z najważniejszymi regulacjami prawnymi, kluczowymi dla odpowiedniego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, jak również uczą się jak przekuć pomysł w realną, odnoszącą sukcesy działalność dzięki analizie przypadków konkretnych przedsiębiorstw.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Law in Business Management w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • Principles of National and International Law,
 • Introduction to civil law,
 • EU Institutional law,
 • Introduction to Marketing,
 • Corporate and Business Law,
 • Law of marketing and advertising,
 • International Arbitration,
 • Comparative legal systems,
 • International Private Law

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Law in Business Management w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach prawnych przedsiębiorstw, korporacjach międzynarodowych, międzynarodowych kancelariach prawniczych, agencjach konsultingowych i rekrutacyjnych, bankach i instytucjach finansowych, organizacjach non- profit.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Jeśli zależy nam na zdobyciu nowoczesnego wykształcenia, które można wykorzystać w międzynarodowym środowisku, warto skierować swoją uwagę na Warszawę, ponieważ w mieście tym funkcjonują uczelnie oferujące kierunki, których programy nie tylko są prowadzone w języku obcym, ale też dostosowane są do potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Jedną z takich uczelni jest ta, którą omawiamy. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Tomek, student kierunku Law in Business Management mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to miejsce idealne dla tych, którym marzy się kariera w biznesie. Tutaj można zdobyć szeroką wiedzę, liczne umiejętności, a także rozwinąć zdolności językowe, które dzisiaj stanowią podstawę sukcesu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Law in Business Management w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Law in Business Management w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • finansów i księgowości,
 • marketingu,
 • unijnego prawa konkurencji,
 • arbitrażu międzynarodowego,
 • międzynarodowego prawa umów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Law in Business Management:

Absolwent kierunku Law in Business Management w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach prawnych przedsiębiorstw,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • międzynarodowych kancelariach prawniczych,
 • agencjach konsultingowych i rekrutacyjnych,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • organizacjach non- profit.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)