Law in International Relations

Law in International Relations

Law in International Relations

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Law in International Relations – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Law in International Relations to anglojęzyczny kierunek przybliżający temat prawa w stosunkach międzynarodowych. To kierunek, dzięki któremu można przygotować się do roli lidera kształtującego zmiany prawne, polityczne i społeczne, a wszystko pod okiem naukowców, praktyków biznesu oraz dyplomatów i decydentów. Która uczelnia realizuje taki kierunek? Uczelnia Łazarskiego w Warszawie?

Kształcenie na kierunku Law in International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie zagadnień dotyczących międzynarodowego prawa publicznego i prawa unijnego oraz politycznych aspektów stosunków międzynarodowych. Studenci zaznajamiają się z prawnymi mechanizmami funkcjonowania społeczności międzynarodowej, systemem prawnym Unii Europejskiej i jego rolą na arenie międzynarodowej, jak również nabywają umiejętności w zakresie analizy i oceny bieżących zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Law in International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • Introduction to International Relations,
 • Principles of National and International Law,
 • International and European Human Rights,
 • International Political economics,
 • International criminal law,
 • Corporate Governance of International companies,
 • Theories of International Relations,
 • International dispute resolution

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Law in International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, strukturach rządowych i politycznych, urzędach administracji centralnej i samorządowej, przedsiębiorstwach międzynarodowych, międzynarodowych kancelariach prawniczych, instytucjach Unii Europejskiej, ośrodkach naukowych, ośrodkach badawczych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Jeśli zależy nam na zdobyciu nowoczesnego wykształcenia, które można wykorzystać w międzynarodowym środowisku, warto skierować swoją uwagę na Warszawę, ponieważ w mieście tym funkcjonują uczelnie oferujące kierunki, których programy nie tylko są prowadzone w języku obcym, ale też dostosowane są do potrzeb i wymagań współczesnego rynku. Jedną z takich uczelni jest ta, którą omawiamy. Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Piotrek, student Law in International Business mówi:

„Można studiować takie kierunki jak Zarządzanie, czy Stosunki międzynarodowe. Ale można też studiować te kierunki w języku angielskim, otwierając sobie znacznie szersze możliwości zawodowe. Właśnie dlatego wybrałem Uczelnię Łazarskiego. Tutaj zdobywa się wiedzę, umiejętności analityczne, umiejętności prawnicze, a wszystko w języku angielskim, który jest niezbędny w dzisiejszych czasach.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Law in International Relations w Uczelni Łazarskiego:

Absolwent kierunku Law in International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych aspektów funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej i Unii Europejskiej,
 • międzynarodowych praw człowieka,
 • międzynarodowej ekonomii politycznej,
 • polityki zagranicznej,
 • międzynarodowego prawa ochrony środowiska,
 • protokołu dyplomatycznego,
 • prawa międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Law in International Relations:

Absolwent kierunku Law in International Relations w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • strukturach rządowych i politycznych,
 • urzędach administracji centralnej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • międzynarodowych kancelariach prawniczych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • ośrodkach naukowych,
 • ośrodkach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)