Biologia

Biologia

Biologia

03.02.2022

Biologia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Biologia, czyli życie. Biologia, czyli nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Biologia, czyli jeden z najważniejszych kierunków kształcenia wyższego. Biologia, czyli dyscyplina którą można znaleźć w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku biologia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci zgłębiają obszary matematyki, chemii, fizyki i biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii, funkcji i rozwoju organizmów, różnorodności i ewolucji organizmów, czy biologii środowiskowej. Biologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka, botanika ogólna, zoologia ogólna, botanika farmaceutyczna, cytologia, biofizyka, mikrobiologia ogólna, biologia komórki, genetyka i podstawy genomiki, anatomia funkcjonalna człowieka, fizjologia roślin, chemia fizyczna, histologia narządów, taksonomia i różnorodność bezkręgowców, ekologia, metody badań środowiskowych, genetyka konserwatorska, waloryzacja przyrodnicza, enzymologia, mikroskopia elektronowa, metodologia nauk przyrodniczych, toksykologia, statystyka w biologii.

Biologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek, dzięki któremu można pozyskać niezwykle szeroką wiedzę. Studenci poznają mechanizmy regulujące funkcjonowanie organizmu ludzkiego, procesy biochemiczne i fizjologiczne na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym i narządowym, techniki mikroskopowe, metody biologii molekularnej, zasady wykonywania ekspertyz przyrodniczych. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w laboratoriach badawczych, laboratoriach biomedycznych, laboratoriach analitycznych, organizacjach pozarządowych związanych z ochroną przyrody, firmach projektowych i konsultingowych, administracji państwowej wszystkich szczebli w jednostkach związanych z ochroną środowiska.

 

Opinie

Biologia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Olsztynie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Olga, studentka Biologii mówi:

„Warto studiować, to oczywiste. Ale należy studiować w uczelni dającej przestrzeń i możliwości rzeczywistego rozwoju. W uczelni, której dyplom ma znaczenie dla przyszłego pracodawcy. Taką uczelnią jest bez wątpienia Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie,
 • wykonywania obliczeń chemicznych,
 • posługiwania się technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi i immunologicznymi,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery,
 • specyfiki eksperymentów w dziedzinie nauk przyrodniczych i dziedzinie nauk biologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach biomedycznych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • organizacjach pozarządowych związanych z ochroną przyrody,
 • firmach projektowych i konsultingowych,
 • administracji państwowej wszystkich szczebli w jednostkach związanych z ochroną środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)