Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

04.07.2022

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Gospodarka przestrzenna to dziedzina działalności publicznej i nauki mająca na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. Encyklopedyczna definicja wydaje się zrozumiała, lecz osoby, które chciałyby dogłębnie sprawdzić czym zajmuje się ta dyscyplina powinny wybrać się na studia. A gdzie? Na Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, gdzie Gospodarka przestrzenna prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 24
 • studia stacjonarne II stopnia: 24

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego oraz z obszaru ekonomicznego, przyrodniczego i społecznego. Kształcenie zakłada przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Studenci uczą się opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, planowania rozwoju infrastruktury technicznej, czy działań mających na celu ochronę środowiska. Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: fizyka, geografia ekonomiczna, geometria wykreślna z grafiką inżynierską, matematyka, podstawy geodezji i kartografii, rysunek techniczny i planistyczny, ekonomika miast i regionów, przyrodnicze podstawy gospodarowania, statystyka, metody obrazowe w gospodarce przestrzennej, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, strategia rozwoju gminy, systemy informacji przestrzennej, planowanie infrastruktury technicznej, zasady projektowania.

Kierunek Gospodarka przestrzenna, na fundamencie prowadzonych specjalności oferuje studentom niezwykle szeroką wiedzę i różnorodne umiejętności. Realizowany program pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresów doradztwa majątkowego w aspekcie prawnym, ekonomicznym i przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami, przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym i społecznym, wykorzystywania metod analiz informacji. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych, firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

 

Opinie

Studia w Olsztynie to olbrzymia przestrzeń możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia. Wśród dyscyplin, które można zgłębić istotne miejsce zajmuje Gospodarka przestrzenna, zatem kandydaci na ten kierunek powinni wiedzieć: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Kacper, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Nigdy nie zamieniłbym UWM na inną uczelnię. Studiuję wybrany kierunek, nauka ma wymiar praktyczny, a zajęcia prowadzą doświadczeni fachowcy. Tak właśnie powinny wyglądać studia.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Olsztyn

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • rysunku technicznego i planistycznego,
 • procesów rozwoju form urbanistycznych,
 • sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych,
 • wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzeni,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • gospodarowania zasobami nieruchomości,
 • metod obrazowych w gospodarce przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji publicznej,
 • pracowniach projektowych,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium rekrutacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)