Historia

Historia

Historia

03.02.2022

Historia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

„Nie znać historii to być zawsze dzieckiem”. Te słowa, wypowiedziane przez Cycerona, bardzo często przypominane są przez nauczycieli. Naturalnie, trudno się z nimi nie zgodzić. Na tych, którzy pragną dorosnąć i zagłębić się w jakże ważną naukę czeka kierunek Historia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Prowadzony jest on na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku historia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest przygotowanie do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Studenci pozyskują wiedzę z obszaru historii Polski oraz historii powszechnej, jak również uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Co ważne, program kierunku jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: antropologia dziejów kultury europejskiej, historia filozofii, historia kultury, historia starożytna, historia Warmii, język łaciński, prahistoria ziem polskich, sztuka mówienia i wystąpień publicznych, historia elit, historia średniowieczna Polski, dzieje wspólnot religijnych w Europie, historia państw nadbałtyckich, mniejszości narodowe w Europie, obsługa ruchu turystycznego, historia nowoczesna Polski, historia państw Europy Wschodniej, historia i narracja historyczna, historia powszechna XX wieku.

Dzięki realizowanemu programowi przyszli absolwenci omawianego kierunku posiadają dogłębną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do badań historycznych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, placówkach muzealnych, agencjach turystycznych, biurach podróży, archiwach historycznych, wydawnictwach, urzędach, bibliotekach, jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją.

 

Opinie

Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Olsztynie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Sebastian, student Historii mówi:

„Historia od zawsze była moim ulubionym przedmiotem, a potem przerodziła się ona w prawdziwą pasję. Dlatego chciałem studiować na uczelni, w której ta pasja będzie jeszcze mocniej rozwijana. Wybrałem Uniwersytet Warmińsko- Mazurski. Najlepszą uczelnię w kraju.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
 • historii starożytnej,
 • prahistorii ziem polskich,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • analizy procesu dziejowego,
 • statystyki i demografii historycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowych,
 • placówkach muzealnych,
 • agencjach turystycznych,
 • biurach podróży,
 • archiwach historycznych,
 • wydawnictwach,
 • urzędach,
 • bibliotekach,
 • jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)