Mikrobiologia

Mikrobiologia

Mikrobiologia

03.02.2022

Mikrobiologia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Mikrobiologia to jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów. Obejmuje ona wirusologię, bakteriologię, mikologię grzybów jednokomórkowych, protozoologię, algologię i immunologię. Prawdą jest, iż nie jest nauką łatwą i wymaga sporej cierpliwości i zaangażowania, lecz posiadając kompetencje w jej zakresie nie sposób nie odnaleźć swojego miejsca na rynku pracy. Wszyscy zainteresowani tym kierunkiem kształcenia powinni zwrócić uwagę na Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, gdzie Mikrobiologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku mikrobiologia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy dotyczącej różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów. Studenci uczą się posługiwać nowoczesną aparaturą diagnostyczną i badawczą i przygotowują się do pracy z materiałem biologicznym. Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: biologia komórki, chemia ogólna i nieorganiczna, histologia, matematyka, mikroskopia świetlna, podstawy biobezpieczeństwa, anatomia funkcjonalna człowieka, biochemia, chemia analityczna, fizyka i biofizyka, mikrobiologia systematyczna, podstawy zoologii, elementy fizjologii roślin, genetyka, mikrobiologia żywności, mikroskopia elektronowa, biologiczne metody utrwalania żywności i pasz, diagnostyka drobnoustrojów, ekologia mikroorganizmów, immunologia z serologią, ewolucjonizm, toksykologia w mikrobiologii.

A co po studiach? Absolwenci Mikrobiologii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w służbie zdrowia, służbach weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach przemysłu kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Mikrobiologię, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Patrycja, studentka Mikrobiologii mówi:

„Nie miałam problemu z podjęciem decyzji odnośnie swojego kształcenia. Zawsze chciałam studiować na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, ponieważ uczelnia ta uchodzi za jedną z najlepszych w kraju.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

MIKROBIOLOGIA - ważne informacje

Mikrobiologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mikrobiologię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • związków między środowiskiem a organizmami żywymi i czynnikami żywymi,
 • zasad metodologii pracy doświadczalnej,
 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • budowy organizmów i mechanizmów podstawowych procesów życiowych organizmów,
 • teorii i systemów klasyfikacji organizmów w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • technik i narzędzi badawczych,
 • planowania, przeprowadzania i dokumentowania obserwacji laboratoryjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mikrobiologia:

Absolwent kierunku Mikrobiologia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbie zdrowia,
 • służbach weterynaryjnych,
 • laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego,
 • laboratoriach przemysłu kosmetycznego,
 • placówkach ochrony przyrody i środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mikrobiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów (bez wyrównania do pełnej oceny) w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)