Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

03.02.2022

Odnawialne źródła energii – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Odnawialne źródła energii określane są przyszłością energetyki i nadzieją na ograniczenie zmian klimatycznych, ponieważ wykorzystują naturalne zasoby naszej planety, które są nieszkodliwe dla środowiska w postaci emisji CO2 i, jak sama nazwa podpowiada, nie wyczerpują się i są w stanie szybko się zregenerować. Jak łatwo odgadnąć, kierunek kształcenia poruszający to zagadnienie uchodzi za przyszłościowy, zatem warto zwrócić na niego uwagę. W której szkole wyższej go odnajdziemy? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Studia na kierunku odnawialne źródła energii w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, szczególnie z zakresu problematyki lokalnego wytwarzania i wykorzystania energii. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami technologii wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesów konwersji do energii i paliw, zaawansowanych technologii wykorzystywania energii słonecznej, geotermalnej, wiatru i wody, jak również zarządzania energetycznego i inteligentnych sieci energetycznych. Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: podstawy energetyki, procesy energetyczne w atmosferze, wykorzystanie energii słońca, energetyka wiatrowa, podstawy projektowania i budowy obiektów dla energii odnawialnej, mała energetyka wodna, efektywność energetyczna i poszanowanie energii, ocena cyklu życia odnawialnych źródeł energii, statystyka energii i metody badań empirycznych, laboratorium oceny biopaliw, rachunek ekonomiczny w ekoenergetyce, informacja patentowa, instalacje ekoenergetyczne, energetyka fotowoltaiczna, ogniwa paliwowe, bioenergetyka na obszarach wiejskich, fizyka.

A co po studiach? Absolwenci Odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa, administracji rządowej i samorządowej, handlu związanym ze sprzedażą urządzeń stosowanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, czy usługach związanych z eksploatacją urządzeń stosowanych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Opinie

Studia w Olsztynie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając kierunek Odnawialne źródła energii, warto sprawdzić która szkoła wyższa zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów z nim związanych. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Hubert, student Odnawialnych źródeł energii mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, ponieważ zależało mi na pozyskaniu umiejętności w nowoczesnej, przyszłościowej dziedzinie. Chciałem zdobyć wykształcenie praktyczne, które będzie cenne i cenione na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - ważne informacje

Odnawialne źródła energii studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Odnawialne źródła energii:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • procedur prawidłowego wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i chemicznych,
  • stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych,
  • samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń,
  • eksploatacji urządzeń występujących przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • technicznej oceny lokalizacji małej elektrowni wodnej, doboru urządzeń i prognozowania jej efektywności,
  • wykorzystywania energii słonecznej w procesach grzewczych,
  • zasad działania turbin wiatrowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Odnawialne źródła energii:

Absolwent kierunku Odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych,
  • przedsiębiorstwach wytwarzających biopaliwa,
  • administracji rządowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)