Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

03.02.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Misją pedagogiki specjalnej jest zwracanie uwagi na człowieka wymagającego wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności. Nietrudno domyślić się, że nie jest to dziedzina łatwa, ponieważ wymaga nie tylko wiedzy o drugiej osobie, lecz także konkretnych umiejętności i kompetencji. Można je nabyć i rozwinąć wyłącznie na studiach, w ramach kierunku Pedagogika specjalna. Jest on prowadzony na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, na jednolitych studiach magisterskich.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci rozwijają umiejętność rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, co stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, do nauczania, wychowania i rehabilitacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Między innymi: biomedyczna podstawy rozwoju, historia wychowania i myśli pedagogicznej, psychologia ogólna, socjologia, teoretyczne podstawy wychowania, anatomia i fizjologia człowieka, diagnostyka pedagogiczna, podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, psychologia kliniczna z psychopatologią, psychologia rozwoju i osobowości, metody wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju, pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, podstawy komunikacji w wychowaniu, psychologia rehabilitacji, pedagogika społeczna.

Realizowane specjalności, jak również prowadzone w toku nauki zajęcia mają przygotować studentów do pracy na stanowiskach wychowawcy, nauczyciela, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego, terapeuty, czy rehabilitanta. Absolwenci Pedagogiki specjalnej będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowo- wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, placówkach wychowania, placówkach rehabilitacji, placówkach resocjalizacyjnych.

 

Opinie

Studia w Olsztynie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa warmińsko- mazurskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Pedagogikę specjalną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie zawodu w jej zakresie. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Sandra, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to jedna z najlepszych uczelni w kraju, która może poszczycić się zacnym gronem wykładowców, wybitnymi absolwentami i fantastycznymi studentami. Wszyscy, którzy tutaj studiują otrzymują świetne warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, dlatego każdemu polecam to miejsce.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy,
 • oceny neurochirurgicznej organizmu człowieka uwzględniającej budowę i funkcję układu nerwowego,
 • czynników wspomagających rozwój człowieka,
 • przejawów różnych zaburzeń zdrowia psychicznego,
 • diagnozowania psychopedagogicznego w zależności od stopnia i rodzaju zaburzenia,
 • organizowania środowiska dla potrzeb edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • placówkach opieki,
 • placówkach wychowania,
 • placówkach rehabilitacji,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)