Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

03.02.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Termin „praca socjalna” oficjalnie funkcjonuje od 1917 roku, kiedy to pojawił się on w nazwie amerykańskiego stowarzyszenia National Conference of Social Work. Definiowany był wtedy jako działalność służąca niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Od tamtego czasu fundament dziedziny nie zmienił się, lecz obszar badań i przede wszystkim problemów zdecydowanie tak. Chcąc poważnie zgłębić zagadnienie jakim jest praca socjalna należy wybrać kierunek studiów o tej samej nazwie. A gdzie? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. 

Studia na kierunku praca socjalna w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru pracy socjalnej, budowaną w oparciu o kontekst interdyscyplinarny, czyli podstawy filozofii, pedagogiki społecznej, socjologii, psychologii, polityki oraz prawa. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do działania w polu pracy socjalno-wychowawczej i opiekuńczej, organizacji pomocy oraz aktywizacji społecznej na rzecz różnych jednostek i grup wykluczanych lub narażonych na wykluczenie. Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie posiadają bogaty program kształcenia. W jego skład wchodzą następujące przedmioty: etykieta, gerontologia społeczna, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, pedagogika rodziny, psychologia społeczna, socjologia, wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia, wprowadzenie do pracy socjalnej, andragogika, prawo rodzinne i opiekuńcze, psychologia rozwoju i osobowości, struktura i organizacja pomocy społecznej w Polsce, animacja społeczno- kulturalna, interwencja kryzysowa na rzecz dorosłych, interwencja kryzysowa w rodzinie, metodologia badań społecznych, metodyka pracy socjalnej, polityka społeczna, środowiskowa praca socjalna, psychologia kliniczna, resocjalizacja.

Oprócz realizowania założonych w programie przedmiotów studenci zobligowani są do odbycia praktyk, które służą ugruntowaniu nabytej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Są to praktyki śródroczne i ciągłe, jak również zajęcia hospitacyjno- praktyczne oraz wolontariat w instytucjach pomocy społecznej lub organizacjach. A co po studiach? Absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w placówkach administracji i instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia dla dorosłych, rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych lub środowiskach lokalnych.

 

Opinie

Studia w Olsztynie to dobry pomysł na wyższe kształcenie. Ale którą uczelnię wybrać? Planując studiować Pracę socjalną warto zorientować się co może zaproponować omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim poznaję ludzi, od których wiele się uczę. To studia stanowiące powiązanie różnych dyscyplin i obszarów wiedzy i każdego kto chce pomagać ludziom zachęcam to wyboru tego kierunku i tej uczelni.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pedagogiki,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • metodyki pracy socjalnej,
 • procesów społeczno- ekonomicznych,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • współczesnej polityki społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach administracji i instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach wsparcia dla dorosłych, rodzin i dzieci,
 • organizacjach pozarządowych,
 • środowiskach lokalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)