Studia psychologiczne i społeczne

Studia psychologiczne i społeczne

Dodaj do ulubionych

Studia psychologiczne - 2022

Studia psychologiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Studia psychologiczne skierowane są do osób o konkretnych cechach i podjęcie nauki bez posiadania w sobie takich uczuć jak empatia i takich umiejętności jak wsłuchiwanie się w drugiego człowieka jest oczywiście możliwe, ale mija się z celem i głównymi założeniami tej dyscypliny. Wykształcenie psychologiczne składa się z wielu elementów. Możemy wymienić psychologię społeczną, poradnictwo psychologiczne, teorie osobowości, czy psychologię kliniczną.

Studia na kierunkach psychologicznych od wielu lat cieszą się ogromną popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Każdego roku na jedno miejsce jest kilku czy nawet kilkunastu chętnych – to pokazuje, jak duże jest zainteresowanie! 

Absolwenci psychologii i kierunków pokrewnych są przygotowani do podjęcia pracy m.in w placówkach: ochrony zdrowia, oświatowych, opieki społecznej i penitencjarnej czy firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, gdzie mągą pracować na stanowisku np. psychologa, terapeuty, coacha, mentora czy pracownika działu human resources.

 

W procesie rekrutacji na studia psychologiczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.
Popularne kierunki psychologiczne: psychologia, psychologia w biznesie, psychologia w zarządzaniu, doradztwo i coaching.
 
Studia stacjononarne na kierunkach psychologicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 3410 zł do 7810 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach psychologicznych

 

 

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Antropozoologia I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Coaching i doradztwo filozoficzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne
Dyplomacja europejska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global communication II stopnia stacjonarne
Historia i kultura żydów I stopnia, II stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja medialna i społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Migracje międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna II stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia online
Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychologia - studia online I stopnia, jednolite online
Psychologia dla magistrów jednolite niestacjonarne
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne, online
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online jednolite online
Psychologia kliniczna jednolite stacjonarne
Psychologia medyczna I stopnia niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia wspierania rozwoju jednolite stacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne
Psychology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychology - studia online I stopnia, II stopnia online
Psychoprofilaktyka I stopnia stacjonarne
Relacje międzykulturowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Slawistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia ekonomiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Stosowana psychologia zwierząt I stopnia niestacjonarne
Studia azjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia eurazjatyckie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Studia wschodnie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i kultura śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki psychologiczne i społeczne:

KULTUROZNAWSTWO
POLITYKA SPOŁECZNA
PRACA SOCJALNA

Pokaż więcej

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki psychologiczne i społeczne:

STUDIA MENEDŻERSKO - PSYCHOLOGICZNE

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

ZARZĄDZANIE I PSYCHOLOGIA BIZNESU

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

INTERNATIONAL RELATIONS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA
PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

POPULARNE KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń
 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach psychologicznych

Jak wyglądają studia na kierunkach psychologicznych

Studia psychologiczne pozwalają na nabycie kwalifikacji psychologicznych, a zatem konceptualnych, praktycznych i społecznych. To zbiór wiedzy o ludzkiej naturze, która coraz częściej wzbogacana jest o elementy związane z zarządzaniem, biznesem, zdrowiem, czy sportem.

Co zrozumiałe, bardzo istotnym elementem kształcenia jest rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, organizowania własnego i zespołowego środowiska pracy, opracowywania projektów badawczych.

Złożoność otwiera zatem wiele możliwości zatrudnienia. Absolwenci studiów psychologicznych mogą pracować między innymi w poradniach, szkolnictwie, służbie zdrowia, ośrodkach penitencjarnych, mediach, sądownictwie, działach HR, klubach sportowych.

Człowiek, od początku istnienia świata stanowi najciekawszy przedmiot nauki i badań. Dzisiaj, choć sposobów dotarcia do fundamentów ludzkich emocji i zachowania jest niemal bezliku, to i tak niektórzy postrzegają psychologię jako dziedzinę, która owiana jest lekką tajemnicą. Co warte podkreślenia, chętnych do odkrycia tych tajemnic nie brakuje, a studia psychologiczne należą do najczęściej wybieranych.

Studia psychologiczne wyodrębniają się pośród innych ofert dydaktycznych nie tylko ze względu na problematykę, jaką poruszają, ale i czystą strukturę.

 

Studia psychologiczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Już na początku należy zaznaczyć, że studia psychologiczne skierowane są do osób o konkretnych cechach i podjęcie nauki bez posiadania w sobie takich uczuć jak empatia i takich umiejętności jak wsłuchiwanie się w drugiego człowieka jest oczywiście możliwe, ale mija się z celem i głównymi założeniami tej dyscypliny.

Studia nastawione są na kształcenie o charakterze ogólnym z uwzględnieniem kwestii związanych z wyjaśnianiem zachowania, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i szerszym, społecznym. Jeśli w przypadku innych obszarów kształcenia można mówić o przebiegającym procesie, tak w stosunku do studiów psychologicznych takie określenie wcale nie pasuje jak ulał.

Studia psychologiczne to swego rodzaju podróż. Podróż przez człowieka. Porównując programy nauczania, można wywnioskować, iż podstawa we wszystkich jest identyczna. Studenci rozpoczynają naukę od wstępu do psychologii, by potem zaznajamiać się z takimi zagadnieniami jak:

 • metodologia badań psychologicznych,
 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • podstawowe umiejętności psychologiczne,
 • logika i filozofia.

 

Kolejnym krokiem kształcenia są:

 • psychologia procesów poznawczych,
 • psychologia uczenia się i pamięci,
 • psychometria,
 • psychologia rozwoju człowieka.

Niektórzy mogą odnieść wrażenie, że studia psychologiczne zaczynają się krótkim słowem wstępu, aby niemal po chwili wypłynąć na szerokie wody tej dziedziny. A potwierdzeniem tego są oferowane specjalności. Studenci, w zależności od uczelni, mogą wybrać:

Psychologię wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka,

 • Psychologię zdrowia,
 • Psychologię kliniczną,
 • Psychologię w biznesie,
 • Psychologię sądową.

 

Omawiając studia psychologiczne należy wspomnieć o kierunku kształcenia, który zyskuje coraz większą popularność- Kognitywistyce, która funkcjonuje na pograniczu psychologii poznawczej, filozofii umysłu, neurobiologii, lingwistyki. W przeciwieństwie do Psychologii można ją zgłębiać wedle podziału na pierwszy i drugi stopień.

 

Liczba kandydatów na kierunek psychologia (studia jednolite magisterskie - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022

psychologia:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydogoszczy: 672 
 • Uniwersytet Jagieglloński w Krakowie: 1917
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: 1876
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie: 1498
 • Uniwersytet Łódzki: 1673
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie: 825
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 2077
 • Uniwersytet Szczeciński: 580
 • Uniwersytet Warszawski: 2800
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 1574
 • Uniwersytet Wrocławski: 3280

 

Popularne uczelnie gdzie można studiować kierunki psychologiczne

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach psychologicznych

Ile trwają studia na kierunkach psychologicznych

Studia psychologiczne w zależności od wybranego kierunku i stopnia trwają zazwyczaj 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

W pewnym sensie na tym nasza nauka się kończy, oczywiście w trybie formalnym. Absolwent studiów psychologicznych nie musi rozpoczynać dodatkowych ścieżek aplikacyjnych, kursów i tym podobnych. Ale – musi spełniać określone kryteria, aby posiadać prawo do wykonywania zawodu psychologa.

Kryteria te określa ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku, o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Artykuł 4 rozdziału 1 mówi o tym, że wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

 • diagnozie psychologicznej,
 • opiniowaniu,
 • orzekaniu (o ile przepisy odrębne tak stanowią),
 • psychoterapii,
 • udzielaniu pomocy psychologicznej.

 

Prawo do wykonywania zawodu psychologa posiada osoba, która została wpisana na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów oraz odbyła podyplomowy staż zawodowy.

Odchodząc od litery prawa należy pamiętać, że w obszarze psychologii trzeba kształcić się niemal bez przerwy.

 

Dlaczego?

Mówiąc przyziemnie, jeśli świat się zmienia, to ludzie także. Jeśli chcemy poznać i zrozumieć mechanizmy nimi kierujące, musimy wiedzieć jak najwięcej o otaczającej nas rzeczywistości. W przeciwnym wypadku będziemy mogli podpierać się tylko nadgryzioną zębem czasu literaturą.

Zobacz jakie są: studia psychologiczne I stopnia  |  studia psychologiczne II stopnia | studia psychologiczne jednolite

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Wybór każdego rodzaju studiów powinien być podyktowany zainteresowaniami i ciekawością zgłębienia danej dziedziny.

 

Nie inaczej jest w przypadku studiów psychologicznych. Można nawet powiedzieć, że wymagania, które żyją w człowieku są istotniejsze od ocen na świadectwie.

Przyjęte jest, że omawiany przez nas obszar kształcenia skierowany jest do tych, którzy są empatyczni, delikatni w stosunku do innych, cierpliwi i posiadają umiejętność słuchania, a nawet wsłuchiwania się w drugą osobę.

Zdecydowanie, podstawą do podjęcia nauki jest zainteresowanie człowiekiem i chęć zrozumienia jego działań. W przypadku przedmiotów, które stanowią fundament procesów rekrutacji należy wspomnieć, że mogą one różnić się w zależności od wybranej szkoły wyższej.

 

Zazwyczaj, w gronie najważniejszych przedmiotów wymienia się

 • język polski,
 • biologię
 • matematykę,

 

choć niekiedy występują w nim także:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne różnią się w zależności od wybranej uczelni

 

Czy można przygotować się do studiów psychologicznych? Tak, i nie jest to trudne. Wystarczy poszerzać swoją wiedzę na temat różnych sfer życia.

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki warto powiedzieć sobie, że dobry psycholog to osoba, która ma szerokie pojęcie o otaczającym świecie.

Kierunki psychologiczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach na kierunkach psychologicznych

Jaka praca po studiach na kierunkach psychologicznych

Wspomnieliśmy już o ustawie o zawodzie psychologa oraz o tym, jak definiuje ona jego obowiązki zawodowe. Ale nie trzeba kurczowo trzymać się opisanej litery prawa, aby znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki.

Nieprawdą jest, że absolwent studiów psychologicznych siedzi w gabinecie i czeka na kolejnego klienta. Zawodowych ścieżek do wyboru jest znacznie, znacznie więcej.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • mediator
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. badania opinii społecznych
 • specjalista ds. public relations
 • opiekun społeczny
 • pedagog
 • analityk społeczny
 • psycholog biznesu
 • wychowawca

 

Konkretyzując, ukończywszy kształcenie na studiach psychologicznych można znaleźć pracę w:

 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • klinikach,
 • hospicjach,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • poradniach neurologicznych.

 

Wymieniając dalej:

 • w szkołach i przedszkolach,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach odwykowych,
 • więzieniach,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • policji.

 

Czy to wszystko? Oczywiście, że nie

Umiejętności rozwinięte na studiach psychologicznych wykorzystywane są także w innych obszarach, które nie mają w przeznaczeniu pracy z klientem czy pacjentem i coraz częściej są wybierane przez absolwentów.

Na osoby z dyplomem czeka zatrudnienie w biznesie, reklamie, public relations, szkoleniach i HR, czyli Human Resources.

Szkoły wyższe oferujące studia psychologiczne coraz częściej zwracają uwagę na poszerzające się możliwości pracy absolwentów, dlatego niektóre z nich proponują ścieżki specjalizacyjne odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
HR manager 13000 zł
Dyrektor HR 18000 zł
HR business partner 10000 zł
HR specialist 6000 zl
HR advisor 7500 zł
Trener (szkolenia) 7200 zł
Trener biznesu 8000 zł
Trener sprzedaży 7200 zł
Trener wewnętrzny 6900 zł
Event manager 8000 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach psychologicznych

Czy warto iść na studia na kierunkach psychologicznych

„Czy warto iść na studia?”, w pojęciu wychodzącym poza obszar studiów psychologicznych, to jedno z najczęściej zadawanych pytań. Szukając na nie odpowiedzi, nierzadko budują się dwa obozy, które na zmianę wymieniają argumenty za i przeciw.

 

Na pewno funkcjonuje przekonanie, że warto iść na studia, natomiast niemały odsetek osób o takich przekonaniach nie potrafi tego argumentować, bądź robi to nieudolnie, mówiąc, że „jak się ma wykształcenie, to ma się dobrą pracę i dobre zarobki”. Nie trzeba być wszechwiedzącym, aby zdawać sobie sprawę z tego, iż nie jest to żadną regułą.

 

Popularne kierunki studiów psychologicznych:

 

czytaj dalej wszystkie kierunki studiów psychologiczne

 

Dyskusje o studiach psychologicznych trwają od lat i uczestniczący w nich rozmówcy przerzucają się różnymi koncepcjami. Najgorsze jest to, że bywa i tak, że przeciwstawne obozy mają rację i słuchacz ich dyskursu w końcu zaczyna się gubić i rozmowa nie przynosi żadnych efektów.

 

Należy pamiętać, że nie ma studiów idealnych. Wszędzie mogą istnieć przedmioty, które w programach nauczania spełniają funkcję „zapychacza godzin” i każdy student, nawet po większym zagłębieniu się w temat uzna, iż ta wiedza jest mu zupełnie do niczego niepotrzebna. Warto mieć na uwadze także to, że ukończenie studiów nie równa się od razu ciekawej, świetnie płatnej pracy.

 

Nie ma studiów idealnych

Bądźmy realistami. Jeśli czujemy, że naszym studiom czegoś brakuje i moglibyśmy wynieść z nich znacznie więcej, możemy wziąć sprawę w swoje ręce i zaangażować się w coś na uczelni, albo poza nią. Można zostać członkiem koła naukowego, konkretnej sekcji, zająć się organizacją konferencji. Można też pracować jako wolontariusz.

To wszystko sprawi, że studia przestaną mieć jakieś niedociągnięcia, a my zaczniemy nabierać cennego doświadczenia. Chyba nikt nie zna osoby, która uważa, że psychologia to nuda. Psychologia jest ciekawą dyscypliną, a jeśli poza zajęciami sami ją zgłębiamy, to nauka może być szaleniem interesującą przygodą.

Jeśli zawodowy psycholog zadaje pytania innym ludziom, tak najpierw podobne pytania należy zadać samemu sobie. To łatwe.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach psychologicznych

Co dadzą ci studia na kierunkach psychologicznych

Studia psychologiczne mogą dać bardzo wiele, na dodatek w różnych sferach.

Dzięki nauce można rozwinąć nie tylko kompetencje i kwalifikacje, które potem będzie można wykorzystać w pracy zawodowej, ale także cechy charakteru i umiejętności związane z codziennością i funkcjonowaniem w społeczeństwie. Przede wszystkim, dzięki studiom psychologicznym można lepiej poznać samego siebie.

Przez naukę wzrasta nasz wgląd w siebie, stajemy się bardziej uważni i skupieni, coraz częściej potrafimy zadać sobie pytanie: „w jaki sposób ja zachowałbym się w podobnej sytuacji?”. Uczymy się analizować, czytać między wierszami, porównywać, dokonywać wyborów; wnioskujemy, że nie wszystko jest czarno- białe.

 

Co jeszcze mogą dać nam studia

Studia psychologiczne mogą dać także impuls do zagłębienia nowych przestrzeni nauki, a co za tym idzie konkretniejszego prowadzenia swojej drogi. Jeśli lubimy prawo, możemy kształcić się w kierunku biegłego. Jeśli interesuje nas medycyna, możemy zgłębiać zasady psychologii klinicznej.

 

A może sport?

Gałęzi, które odchodzą od drzewa o nazwie psychologia jest całkiem sporo. Tak, jak w przypadku każdych innych studiów, studia psychologiczne mogą dać dużo dobrego, jeśli sami będziemy tego chcieli i wykażemy choć odrobinę zaangażowania.

 
 
Czego nie dadzą ci studia na kierunkach psychologicznych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach psychologicznych

Istnieje ryzyko, że studia psychologiczne mogą nam nie dać stuprocentowego komfortu, gdy zaczniemy poważnie myśleć o życiu zawodowym.

 

Wśród absolwentów tego obszaru kształcenia nierzadko występuje zagubienie, które nie jest spowodowane ich poziomem wykształcenia i zakresem posiadanej wiedzy, ale rzeczywistością, w której miejsc wykorzystania umiejętności jest wiele, ale czasami niełatwo do nich dotrzeć. Mówiąc inaczej, osób wykształconych, z ciekawym pomysłem na życie jest sporo, ale ilość okazji i miejsc do realizacji planów bywa ograniczona.

Naturalnie, nie wolno przejmować się na zapas, bo wtedy każde życiowe działanie mija się z celem. Warto, po prostu, jak najwcześniej próbować określać samego siebie i nakierowywać na jakąś ścieżkę. Studia psychologiczne mogą również nie dać poczucia edukacyjnej skończoności, choć nie powinno traktować się tego, jako coś negatywnego.

Dobry psycholog uczy się całe życie i niemal każdego dnia obserwuje coś nowego. Brak pewnego odpoczynku od samokształcenia wyjdzie nam wyłącznie na dobre. Studia psychologiczne mogą nam nie dać także wytchnienia od wszelakich porównań z innymi dziedzinami, albo co gorsze od odcinania się od mitów i panujących schematów. Warto pamiętać, że nie należy przejmować się oklepanymi hasłami i przetrawionymi już setki razy stwierdzeniami.

 
 
Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach psychologicznych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach psychologicznych

Patrząc szerzej na temat kształcenia wyższego każdy przyzna, iż myśląc poważnie o studiowaniu konkretnego kierunku należy sprawdzić, jakie wymagania stawiane są przed kandydatem, a potem studentem.

 

Warto przeczytać programy studiów, plany zajęć, oferty specjalności – taka wiedza nigdy nie będzie bezużyteczna i przyda się nam jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

 

Do sprawdzenia jest znacznie więcej. Dlaczego

Być może każdy zna taką osobę, która studiuje wybrany kierunek, choć nawet nie wie dlaczego. Owszem, można nawet zgodzić się z przekonaniem, iż istnieją kierunki kształcenia, które można wybrać niemal przez przypadek, ale Psychologia na pewno do nich nie należy. Nie tylko dlatego, że jest bardziej skomplikowana od niektórych kierunków. Przede wszystkim dlatego, że dziedzina, którą się poznaje jest specyficzna, bo dotyczy człowieka, jego emocji i zachowania.

Przedmiot naszych studiów powinien być obszarem naszych zainteresowań. Wiadomo, że uczenie się tego, co nas nie interesuje jest ciężkim, męczącym i nużącym zajęciem. A przekładając to na grunt Psychologii należy zaznaczyć, że nie da się wejść w te studia bez przygotowania. Trzeba to lubić, interesować się tym i należy szczerze odpowiedzieć sobie na pytania: „czy psychologia pociąga mnie na tyle mocno, aby poświęcić jej lata nauki?”, „czy chcę w przyszłości rozwinięte umiejętności przekształcić w zawód?”.

 

Sprawdź przedmoity w programie studiów

Po zdecydowanych deklaracjach warto poczytać jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku, bo być może od razu przyjdzie nam do głowy jakiś pomysł na siebie i problematykę, którą będziemy badać. Kiedy istnieją kierunki, wobec których nie musimy okazywać szczerości, tak wobec psychologii powinniśmy – inaczej, po prostu, nigdy nie zostaniemy psychologiem.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia na kierunkach psychologicznych – zaoczne

Studia na kierunkach psychologicznych – zaoczne

Osoby kandydujące na studia nierzadko zadają sobie pytanie, która forma nauki będzie korzystniejsza: dzienna czy zaoczna?

 

Każda możliwość posiada wady i zalety, a także różnice, które wynikają z ich trybów. Przede wszystkim, studia dzienne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne realizowane są w ramach tzw. zjazdów, które zazwyczaj odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie.

 

Należy pamiętać o tym, że studia zaoczne w większym stopniu nastawione są na samokształcenie i samodzielne pozyskiwanie wiadomości, gdyż w ich trakcie spędza się mniej czasu z wykładowcami. Taka forma kształcenia zmusza do większej dyscypliny.

 

Osoby, które wybierają zaoczny tryb nauki często podejmują pracę i godzą wykonywane obowiązki z nauką – warte podkreślenia jest to, że nie każdemu taka forma odpowiada i nie każdy się w niej odnajdzie.

Ale czy studia psychologiczne w ogóle można realizować w systemie zaocznym? Oczywiście, że tak, natomiast należy dokładnie sprawdzić ofertę dydaktyczną wybranej przez nas uczelni, gdyż nie wszystkie proponowane kierunki realizowane są w dwóch trybach kształcenia. Jeśli obrany przez nas obszar kształcenia prowadzony jest w systemie zaocznym, to powinniśmy mieć pewność, że nie różni się on programem nauczania w stosunku do studiów dziennych, jak i wyborem specjalności.

 

Jak jest w przypadku innych kierunków

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych kierunków, takich jak: Kognitywistyka, czy Stosowana Psychologia Zwierząt. Wniosek jest taki, że jeżeli dany kierunek realizowany jest w systemie zaocznym, to znaczy, że dokładne jego zgłębienie jest w tym trybie możliwe i przy poważnym podejściu do nauki, nie powinien sprawiać nam kłopotów.

Sprawdź jakie są studia psychologiczne zaoczne

 

 

Studia na kierunkach psychologicznych – opinie

Studia na kierunkach psychologicznych – opinie

Studia to jeden z najpopularniejszych tematów do rozmów, a także tworzenia mitów, schematów i stereotypów. Jeden z nich mówi, że każdy student psychologii traktuje swojego rozmówcę jak pacjenta; uważnie go obserwuje, aby na koniec wydać diagnozę.

 

Inny mit, którego światło przygasa, ale wciąż egzystuje mówi, że studenci psychologii wybrali ten kierunek kształcenia dlatego, aby wytłumaczyć sobie i uporać się z własnymi problemami. Podobnych opinii jest znacznie więcej i nie warto się nimi zajmować, zwłaszcza że pochodzą z niewiadomego źródła.

Gdyby mocniej zastanowić się nad schematami i stereotypami, dojdziemy do wniosku, że powstają one dlatego, iż dyscyplina nauki jest bardzo ciekawa i nietuzinkowa. Warto przy tym żartobliwie zaznaczyć, że Psychologia zasłużyła sobie na taki bagaż, gdyż należy do najważniejszych i najstarszych dziedzin, które zgłębiała ludzkość. A jak postrzegają swój obszar kształcenia studenci? Czym dla nich jest Psychologia i jakie plany z nią wiążą?

 

Weronika, studentka III roku Psychologii z Białegostoku mówi:

„Wybrałam studia psychologiczne po zadaniu sobie bardzo wielu pytań. Ale nie dotyczyły one trudności studiów, ilości materiału do przeczytania, godzin spędzonych na zajęciach. Moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy będę potrafiła komuś pomóc? To kierowało mną przy wyborze studiów. Chęć pomocy drugiemu człowiekowi. To powinno przyświecać kandydatom na te studia. Nie pieniądze, nie zasługi. Człowiek.”

 

Paweł, student IV roku Psychologii z Lublina dodaje:

„Ile ja się nasłuchałem od kolegów, gdy powiedziałem im, że idę na psychologię. Słyszałem, że to niepewny zawód, mało opłacalny, bez przyszłości, możliwości awansu. Ale dla mnie psychologia to coś więcej niż praca, to coś więcej niż studia i indeks. To wynik patrzenia na świat. Sposób myślenia.”

Sprawdź opinie o uczelniach

 

Komentarze (3)

Wiesław odpowiedz

Do Weroniki... Bardzo mądre słowa..

Ula odpowiedz

Studia z psychololgii na pewno nie są dla osób, które nie planują się uczyć i poświęcić się studiom w 100%. Pracuje już jako psycholog, studia skonczylam 5 lat temu. Jest to taki zawód, który wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Teraz zaczęłam studia z psychologii klinicznej na WSKZ. Jestem zadowolona, uczelnia prezentuje wysoki poziom.

W odpowiedz

Ja już jestem psychologiem, ale ten zawód wymaga nieustannej nauki. Świetnym rozwiązaniem są właśnie podyplomówki. Zapisałam się na kierunek na uczelni WSKZ, bo zobaczyłam relację na stories na Instagramie i dużo informacji o tym, że to nie tylko treści i teoria ale też wiedza praktyczna, wykłady od praktyków itd.