Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

Fizyka medyczna – Uniwersytet Zielonogórski

Studia na kierunku fizyka medyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • metody algebraiczne i geometryczne w fizyce
 • termodynamika
 • elektryczność i magnetyzm
 • komputerowe przetwarzanie danych
 • anatomia i fizjologia człowieka
 
 

Na czym polega praca fizyka medycznego? To zawód, który obejmuje obsługę sprzętu medycznego, planowanie terapii i nadzorowanie różnych procedur związanych z obrazowaniem medycznym. Osoba na stanowisku fizyka medycznego musi łączyć w sobie wiedzę techniczną i naukową z dużą wrażliwością i umiejętnością pracy w zespole oraz pracy z pacjentem. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to należy zwrócić uwagę na kierunek Fizyka medyczna, który oferowany jest przez Uniwersytet Zielonogórski.

Założeniem kształcenia na kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim jest pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat obrazowania medycznego przy pomocy takich technik jak RTG, TK, PET, NMR i USG. Studenci poznają podstawy fizyczne elektrokardiografii, elektroencefalografii, i elektromiografii, zasady przeprowadzania i interpretowania podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również zagadnienia analizy sygnałów i obrazu. Fizyka medyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: analiza matematyczna, metody algebraiczne i geometryczne w fizyce, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, komputerowe przetwarzanie danych, anatomia i fizjologia człowieka, biofizyka, analiza sygnałów, ochrona radiologiczna, fizyka jądrowa w medycynie nuklearnej, analiza szeregów czasowych w zastosowaniach medycznych, podstawy ratownictwa medycznego, teoria pomiarów, praktyczne metody obrazowania medycznego.

Fizyka medyczna jest kierunkiem, którego najważniejszym celem jest dostarczenie wiedzy z zakresu fizyki oraz jej technicznych zastosowań. Kształcenia zakłada nabycie umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Realizowane przedmioty umożliwiają zdobycie kwalifikacji w zakresie nowych, dość rzadko stosowanych w naszym kraju technik diagnostycznej medycyny nuklearnej. Co można robić zawodowa z tak szeroką wiedzą? Absolwenci Fizyki medycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdą zatrudnienie w jednostkach służby zdrowia, pracowniach diagnostycznych, laboratoriach, firmach projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny, firmach farmaceutycznych, jak również wszelkich ośrodkach zajmujących się przetwarzaniem różnego rodzaju sygnałów na informację i analizą tych informacji.

Studia w Zielonej Górze stanowią przestrzeń edukacyjną, w której nie brakuje dyscyplin nowoczesnych i innowacyjnych. Wyraźnym przykładem jest omawiany przez nas kierunek. Interesując się nim głębiej, warto dowiedzieć się czegoś na temat uczelni, która tę dyscyplinę oferuje. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Patrycja, studentka Fizyki medycznej mówi:

„Zawsze chciałam studiować na uczelni nowoczesnej, która oferuje naukę w ramach dyscyplin ważnych, istotnych dla ludzkości. Nie miałam problemu z wyborem. Uniwersytet Zielonogórski okazał się najlepszym miejscem do rozwijania zainteresowań.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę medyczną na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i funkcji organizmu ludzkiego,
 • technik komputerowych,
 • zasad działania urządzeń i aparatury badawczej stosowanej w fizyce,
 • cyklu życia urządzeń medycznych,
 • norm technicznych i standardów obowiązujących w pracy fizyka medycznego,
 • planowania i organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka medyczna:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach służby zdrowia,
 • pracowniach diagnostycznych,
 • laboratoriach,
 • firmach projektujących i wytwarzających sprzęt medyczny,
 • firmach farmaceutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki i Astronomii UZ

Komentarze (0)