Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • literatura staropolska
 • literatura oświecenia
 • literatura romantyzmu
 • analiza dzieła literackiego
 • teoria literatury
 • fonetyka z fonologią
 • wiedza o historii języka polskiego
 • kultura języka polskiego

 

Chyba każdy zgodzi się z przekonaniem, że język polski należy do grona najtrudniejszych, jak również najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych. Nasz ojczysty język jest skomplikowany jak historia jego narodzin. Wywodzi się z języka praindoeuropejskiego i powstał z zachodniego wariantu języka prasłowiańskiego, z dialektu lechickiego. Do tego należy dodać drogę ewolucji jaką przeszedł, czyli od staropolskiego, używanego do początków XVI wieku, do współczesnego stosowanego po 1939 roku. Chcąc jeszcze bardziej uwidocznić rangę naszego języka można powiedzieć, iż znajduje się w trzydziestce najczęściej używanych języków na świecie. Warto zatem poprawnie posługiwać się polskim językiem, zwłaszcza że na fundamencie tej umiejętności można wykonywać różnorodne obowiązki, niemal w każdej branży. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto wybrać kierunek Filologia polska oferowany przez Uniwersytet Gdańskim i prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Filologia polska realizowany na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy humanistycznej, a także dogłębnej wiedzy z zakresu filologii polskiej, czyli nauki o języku i literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności, a także posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: literatura staropolska, literatura oświecenia, literatura romantyzmu, analiza dzieła literackiego, teoria literatury, fonetyka z fonologią, wiedza o historii języka polskiego, kultura języka polskiego, wiedza o komunikacji językowej, dydaktyka języka, literatura pozytywizmu, poetyka, ruch wydawniczy i życie literackie, gramatyka i ortografia kaszubska.

Rozwijaniu umiejętności i pogłębianiu wiedzy służą nie tylko ujęte w harmonogramie zajęcia. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w kołach naukowych, na przykład: językoznawczym, polonistów, teatrologów, filmoznawców, teoretyków literatury, czy młodych dydaktyków, a także uczestniczyć w licznych projektach realizowanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. A co po studiach? Absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim mogą pracować jako dziennikarze, krytycy, nauczyciele, wydawcy, edytorzy, redaktorzy, operatorzy stron internetowych, menadżerowie placówek kulturalnych, bibliotekarze i naukowcy. Posiadają umiejętność interpretowania przeróżnych tekstów, szybkiego docierania do informacji i syntetycznego ich przekazywania, zatem sprawdzą się także tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca z ludźmi.

Studia w Gdańsku to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa pomorskiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię polską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Marlena, studentka Filologii polskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim to spełnienie moich marzeń. To uczelnia prestiżowa i prawdziwa kuźnia talentów. To miejsce, w którym odnajdzie się każdy i otrzyma świetne warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji językowej,
 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • pozyskiwania i selekcji informacji,
 • historii literatury polskiej,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych,
 • współczesnej kultury medialnej,
 • prawa wydawniczego i autorskiego,
 • językoznawstwo historycznego i współczesnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi jako:

 • dziennikarz,  
 • krytyk,
 • nauczyciel,
 • wydawca,
 • edytor,
 • redaktor,
 • operator stron internetowych,
 • menadżer placówek kulturalnych,
 • bibliotekarz.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)