Slawistyka

Slawistyka

Slawistyka – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku slawistyka na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku slawistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kultura języka polskiego
 • językoznawstwa ogólne
 • praktyczna nauka języka serbskiego i chorwackiego
 • turystyka kulturowa w krajach postjugosłowiańskich
 • zarys dziejów Słowiańszczyzny Południowej

 

Językami słowiańskimi posługuje się prawie 400 milionów ludzi. Stanowią one największą rodzinę językową na kontynencie europejskim, a jednocześnie dominującą w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Do grupy tych języków należą między innymi polski, czeski, słowacki, serbski, chorwacki, słoweński, czy białoruski, zatem przestrzeń badawcza wydaje się niezwykle szeroka. Co łączy, a co różni języki słowiańskie? Najistotniejsze jest to, że opanowanie jednego języka słowiańskiego ułatwia rozumienie innych języków słowiańskich. Czy oznacza to, że studia filologiczne w zakresie tych języków są łatwiejsze? Warto przekonać się o tym samemu. Wystarczy wybrać kierunek Slawistyka, oferowany przez Uniwersytet Gdański.

Kierunek Slawistyka realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada przede wszystkim intensywną naukę języków słowiańskich, a także pozyskanie wiedzy o realiach gospodarczych, politycznych i społecznych obszaru języków kierunkowych oraz dziedzictwie Słowian. Slawistyka na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Gdańskim posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: kultura języka polskiego, językoznawstwa ogólne, praktyczna nauka języka serbskiego i chorwackiego, turystyka kulturowa w krajach postjugosłowiańskich, zarys dziejów Słowiańszczyzny Południowej, gramatyka opisowa języka polskiego, historia literatury serbskiej i chorwackiej, kulturowa ludowa narodów bałkańskich, podstawy teorii przekładu, praca z rękopisem i starodrukiem słowiańskim, pragmatyka języka, gramatyka porównawcza języków słowiańskich, dziedzictwo kulturowe Jugosławii, translatoryka praktyczna tekstów mówionych, lingwistyka kulturowa.

W jaki sposób można wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci Slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, dyplomacji, biurach podróży, środkach masowego przekazu, czy też w podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich.

Aby rozpocząć naukę na studiach najpierw należy obrać odpowiedni dla siebie kierunek kształcenia, a następnie obrać kierunek Gdańsk. Stolica województwa pomorskiego ma bardzo wiele do zaoferowania młodym ludziom pragnącym pozyskać wysokiej jakości i różnorodne wykształcenie. Skupiając uwagę na omawianej dyscyplinie warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Sylwia, studentka Slawistyki mówi:

„Studiuję Slawistykę, ponieważ zawsze uważałam, że języki słowiańskie są najpiękniejsze, a ich dogłębna znajomość może być cenną umiejętnością. A dlaczego wybrałam naukę akurat na Uniwersytecie Gdańskim? Ponieważ to prestiżowa uczelnia i dyplom w niej uzyskany otwiera wiele możliwości zawodowych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Slawistykę na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języków słowiańskich,
 • zasad tłumaczeń i przekładu,
 • historii, kultury i literatury Jugosławii,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • metodologii badań humanistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Slawistyka:

Absolwent kierunku Slawistyka na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • dyplomacji,
 • biurach podróży,
 • środkach masowego przekazu,
 • podmiotach gospodarczych działających na rynkach krajów południowosłowiańskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Slawistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Gdańsku

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)