Fizyka medyczna

Fizyka medyczna

Uniwersytet Gdański - kierunki studiów

Fizyka medyczna – Uniwersytet Gdański 2021

Studia na kierunku fizyka medyczna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • podstawy fizyki dla fizyki medycznej
 • logika z elementami semiotyki
 • algebra liniowa
 • wstęp do programowania
 • chemia medyczna
 • psychologia z elementami psychologii klinicznej

 

Fizyka medyczna jest to działem fizyki, wykorzystującym pojęcia, teorie i metody fizyczne w diagnozach medycznych. A czym zajmuje się fizyk medyczny? Zarówno obsługą skomplikowanej aparatury, jak i czynnym udziałem w planowaniu terapii i dbaniem o ochronę pacjentów przed jej ewentualnymi skutkami ubocznymi. Nietrudno odgadnąć zatem, że fundamentem wykształcenia dobrego specjalisty jest połączenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach fizycznych z pokrewnymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia i informatyka. Tę wiedzę można nabyć na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kierunek Fizyka medyczna prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Fizyka medyczna realizowany na Uniwersytecie Gdańskim łączy w sobie matematykę, fizykę i medycynę. Najistotniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie fizyki, opartej na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętności pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak: pracownia radiologii, radioterapii, czy medycyny nuklearnej. Fizyka medyczna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: analiza matematyczna, podstawy fizyki dla fizyki medycznej, logika z elementami semiotyki, algebra liniowa, wstęp do programowania, chemia medyczna, psychologia z elementami psychologii klinicznej, metody obliczeniowe fizyki medycznej, anatomia prawidłowa, fizjologia, podstawy medycyny klinicznej i jej diagnostyki obrazowej, podstawy ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia, prawo medyczne w ochronie radiologicznej, laboratorium sygnałów medycznych, fizyka kwantowa, biofizyka układów biologicznych, fizyka promieniowania jonizującego.

W ramach kształcenia na kierunku Fizyka medyczna przewidziane są praktyki zawodowe: 4 tygodnie po drugim roku studiów, odbywane w ZOZach publicznej i niepublicznej służby zdrowia na podstawie umów z potencjalnymi pracodawcami. A gdzie będą pracować absolwenci? Osoby, które ukończyły Fizykę medyczną na Uniwersytecie Gdańskim będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach radiologii, pracowniach radioterapii, pracowniach medycyny nuklearnej.

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą długą listę i na niej nie mogło zabraknąć Fizyki medycznej. Jeśli ze znalezieniem kierunku nie było problemu, to czy równie łatwo jest wybrać odpowiednią uczelnię? Gdańsk to duży i znaczący ośrodek akademicki, a w jego centrum znajduje się omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Paulina, studentka Fizyki medycznej mówi:

„Na studiach najważniejsza powinna być praktyka, a także nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnego poruszania się w wybranym zawodzie, a także podejmowania różnych wyzwań, nie tylko natury zawodowej. Właśnie dlatego wybrałam naukę na Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ ta uczelnia rzeczywiście przygotowuje do wejścia na rynek pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę medyczną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy matematycznej,
 • chemii medycznej,
 • radiologii i kontroli jakości w radiologii,
 • anatomii prawidłowej,
 • zarządzania w ochronie zdrowia,
 • kontroli jakości w medycynie nuklearnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka medyczna:

Absolwent kierunku Fizyka medyczna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • pracowniach radiologii,
 • pracowniach radioterapii,
 • pracowniach medycyny nuklearnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen na dyplomie oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Trójmieście

Uniwersytet Gdański kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Trójmieście

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)