Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

29.01.2022

Finanse i rachunkowość – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2022

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z wielu elementów. Tymi elementami są przede wszystkim: ekonomia, zarządzanie, prawo. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, zasadami rachunkowości finansowej, zasadami funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Ponadto, pozyskują wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej, rachunkowości budżetowej, rachunkowości ubezpieczeniowej, jak również analizy finansowej, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, czy rachunku kosztów. Oprócz tego, poznają przydatne programy komputerowe i organizację usług z zakresu rachunkowości.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość posiadają obszerną wiedzę i liczne umiejętności praktyczne, co daje solidną podstawę do rozpoczęcia pracy zawodowej. Przygotowani są między innymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość zarządcza
 • prawo finansowe
 • rachunkowość budżetowa
 • finanse publiczne
 • analiza finansowa

 

Coraz więcej osób chce poznać zasady działania rynku, reguły przyznawania kredytów, czy też zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co ważne, na zawody związane z finansami wciąż jest spore zapotrzebowanie, dlatego warto kształcić się w tym kierunku. Na zainteresowanych czekają Finanse i rachunkowość, czyli kierunek który można studiować w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Studenci zaznajamiają się z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe, regułami funkcjonowania instytucji rynku finansowego. Ponadto, rozwijają umiejętności przydatne do pracy w tych instytucjach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego.

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów? Między innymi: rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, prawo finansowe, rachunkowość budżetowa, finanse publiczne, analiza finansowa, programy komputerowe w rachunkowości, rachunkowość ubezpieczeniowa, bankowość.

Zajęcia na kierunku Finanse i rachunkowość rozwijają umiejętności, dzięki którym możliwe jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Studenci uczą się w jaki sposób pozyskiwać dotacje unijne oraz jak otworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwo.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

Finanse i rachunkowość studia Kraków

Finanse i rachunkowość studia

Finanse i rachunkowość studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Finanse i rachunkowość w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rachunkowości finansowej,
 • prawa finansowego,
 • analizy finansowej,
 • rachunkowości bankowej,
 • rachunkowości ubezpieczeniowej,
 • zasad funkcjonowania instytucji rynku finansowego,
 • organizacji usług z zakresu rachunkowości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Finanse i rachunkowość:

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach rachunkowych,
 • kancelariach prawno- podatkowych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • bankach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)