Studia miejskie

Studia miejskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Studia miejskie – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku studia miejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku studia miejskie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geograficzne uwarunkowania rozwoju miast
 • finanse miejskie
 • geografia społeczno- ekonomiczna
 • narzędzia informatyczne analizy danych
 • analiza społeczna przestrzeni
 • zasoby rozwojowe miasta
 • modele publicznego zarządzania miastem

 

Według szacunków w 2050 roku w miastach będzie żyło 70 % populacji. Badania te pokazują, że przed miastami stoją nowe wyzwania, a także problemy, które bez specjalistów będą niezwykle trudne do rozwiązania. Miejskie społeczności potrzebują ekspertów z zakresu zarządzania miastem, aby budować i chronić jakość przestrzeni publicznej. Takich ekspertów kształci Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na kierunku Studia miejskie.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Studia miejskie realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada charakter interdyscyplinarny, a jego głównym założeniem jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studenci zgłębiają zagadnienia z obszarów nauk o polityce i administracji, socjologii, zarządzania, gospodarki przestrzennej, historii urbanistyki, a także zarządzania dziedzictwem kulturowym. Studia miejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Studia na kierunku Studia miejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: geograficzne uwarunkowania rozwoju miast, finanse miejskie, geografia społeczno- ekonomiczna, narzędzia informatyczne analizy danych, analiza społeczna przestrzeni, zasoby rozwojowe miasta, modele publicznego zarządzania miastem, ekonomika miasta, regulacje i rozwiązywanie konfliktów, komputerowe projektowanie przestrzeni, realizacja projektów badawczych, socjologia miasta, samorząd terytorialny, społeczno- kulturowe aspekty gospodarowania przestrzenią, strategie rozwoju lokalnego.

Czym wyróżniają się absolwenci omawianego kierunku? Potrafią diagnozować różne obszary funkcjonowania miasta, wykonywać analizy na podstawie istniejących danych dotyczących przestrzeni miejskiej, tworzyć i wdrażać strategie działania, a także zarządzać miejskimi zasobami w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Czym można zająć się po zakończeniu nauki? Absolwenci Studiów miejskich będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach urbanistyczno- planistycznych, agencjach rozwoju i promocji, urzędach miast i gmin, instytucjach badania rynku i opinii społecznej, instytucjach otoczenia biznesu, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, administracji rządowej, przedsiębiorstwach rozwoju regionalnego.

 

Opinie

Każdego roku do Krakowa zjeżdża niezliczona liczba kandydatów na studia. W mieście nad Wisłą szukają ciekawych kierunków, specjalności, innowacyjnych programów kształcenia. Kierunkiem, który wyróżnia się w edukacyjnej przestrzeni są Studia miejskie, które realizowane są w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Martyna, studentka Studiów miejskich mówi:

„Wybrałam kierunek Studia miejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym, ponieważ to kierunek przyszłościowy. Studiując można zdobyć wiedzę, którą można wykorzystać praktycznie wszędzie, w każdym miejscu na świecie, więc wykształcenie stwarza bardzo dużo możliwości zawodowych.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

STUDIA MIEJSKIE - ważne informacje

Studia miejskie studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Studia miejskie na UEK:

Absolwent kierunku Studia miejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomiki procesów przestrzennych,
 • współczesnych procesów rozwoju miast,
 • społeczno- kulturowych aspektów gospodarowania przestrzenią,
 • zarządzania informacją i komunikacją,
 • metod badań jakościowych,
 • realizacji procesów badawczych,
 • turystyki miejskiej,
 • zarządzania dziedzictwem kulturowym,
 • rewitalizacji miasta.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Studia miejskie:

Absolwent kierunku Studia miejskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach urbanistyczno- planistycznych,
 • agencjach rozwoju i promocji,
 • urzędach miast i gmin,
 • instytucjach badania rynku i opinii społecznej,
 • instytucjach otoczenia biznesu,
 • instytucjach kultury,
 • samorządach lokalnych,
 • administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwach rozwoju regionalnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia miejskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Studia miejskie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)