Stacje naukowo - badawcze

Stacje naukowo - badawcze

Stacje naukowo - badawcze

Stacje naukowo - badawcze Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Gdański posiada uznane w całej Europie stacje naukowo- badawcze. To także niezwykle cenne zaplecze dydaktyczne, dzięki któremu studenci jeszcze skuteczniej zdobywają wiedzę i nabywają niezbędnych do pracy zawodowej umiejętności.

 

Stacja Morska

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego została powołana w 1992 roku. Jej historia sięga drugiej połowy lat 70 ubiegłego wieku.

Od kilku lat placówka nosi imię profesora Krzysztofa Skóry, twórcy i wieloletniego dyrektora. Dzisiaj to nowoczesne miejsce nauki i badań. SMIOUG jest jedyną tego typu jednostką w Polsce, która jednocześnie wchodzi w skład międzynarodowej sieci MARS - The European Network of Marine Research Institutes and Stations, skupiającej stacje morskie i instytuty badawcze z całej Europy.

Stacja Morska umiejscowiona jest w centralnym punkcie Zatoki Gdańskiej, co stwarza idealne warunki do wykonywania badań w obrębie morza otwartego oraz jego strefy przybrzeżnej. Umożliwia to również śledzenie regionalnych procesów fizyko- chemicznych, biologicznych i geologicznych w strefie kontaktu wody z dnem, lądem i atmosferą oraz zjawisk zachodzących w toni morskiej.


Fokarium

Istotną częścią Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego jest fokarium. Powstało ono, aby chronić gatunek fok, upowszechniać wiedzę na ich temat oraz, aby wspierać rozwój turystyki przyrodniczej. Za oficjalną datę rozpoczęcia pracy fokarium przyjmuje się rok 1999, kiedy to udało się wyleczyć pierwszą dostarczoną do placówki pacjentkę - fokę o imieniu Balbin. Współcześnie fokarium zajmuje się między innymi badaniem zachowania fok, sposobu odżywiania, wieku, trasy wędrówek, zagrożeń i przyczyn śmierci tych zwierząt.

Fokarium nie jest placówką komercyjną, ale dostępną dla zwiedzających i chętnych do nauki. Zapoznając się z historią zwierząt, uczestnicy wycieczek poznają również problemy ochrony przyrody Morza Bałtyckiego. Dla młodzieży szkolnej prowadzony jest specjalny projekt edukacyjny o nazwie „Błękitna Szkoła”, a studenci kierunków przyrodniczych gdańskiej uczelni odbywają tutaj część zajęć oraz specjalistyczne kursy.

 

Oceanograf

„Oceanograf” to rodzimej produkcji nowoczesny katamaran naukowo- badawczy, który w swój pierwszy rejs wypłynął wiosną 2018 roku. Zastąpił on zasłużoną jednostkę K/H Oceanograf-2, pływającą od końca lat 70 ubiegłego wieku. Przeznaczeniem „Oceanografu” jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego, czyli badań biologicznych, chemicznych, fizycznych i geologicznych, a także realizacja zajęć dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Na statku znajdują się laboratoria: mokre, pomiarowe, sterylne, termostatyzowane, a także sala seminaryjno- komputerowa.

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)