Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021

Studia na kierunku prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Prawo kanoniczne to obowiązujące w Kościołach zbiory ujętych w kanony norm postępowania, jak również nauka o tych normach. W Kościele Katolickim prawo ustanawiają papieże oraz sobory powszechne dla całego Kościoła, biskupi dla diecezji, wyżsi przełożeni zakonni dla swoich zakonów. O czym mówi prawo kanoniczne? Jakie wyznacza zasady? O tym mogą dowiedzieć się studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Kształcenie na kierunku Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie stanowi przygotowanie do pracy w administracji i sądach kościelnych. Ponadto, absolwenci kierunku, zarówno duchowni jak i świeccy, mogą służyć pomocą w poradnictwie w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz pełnić funkcje adwokata kościelnego w tych sprawach.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, który zakłada wykładanie wszystkich ksiąg Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz pozostałych norm kanonicznych, przepisów polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstępu do Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich. Ponadto, w siatce zajęć odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego,
 • relacje między Kościołem a społecznością świecką,
 • metodologia prawna,
 • elementy prawa rzymskiego,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • historia prawa kanonicznego,
 • elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy oraz szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji kościelnej, sądach kościelnych, kuriach diecezjalnych, kancelariach prawnych.

 

Opinie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to uczelnia o bogatej historii i tradycji, a omawiane przez nas Prawo kanoniczne należy do najważniejszych kierunków w nim realizowanych. Jakie ma Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie opinie? Przemek, student Prawa kanonicznego mówi:

„Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to uczelnia o konkretnych wartościach i konkretnej misji. To uczelnia prestiżowa i należenie do grona jej studentów to nie tylko powód do dumy, ale także odpowiedzialność. To uczelnia dla ambitnych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II:

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii prawa kanonicznego,
 • filozofii i teologii prawa kanonicznego,
 • metodologii prawnej,
 • relacji między Kościołem a społecznością świecką.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo kanoniczne:

Absolwent kierunku Prawo kanoniczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji kościelnej,
 • sądach kościelnych,
 • kuriach diecezjalnych,
 • kancelariach prawnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo kanoniczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)