Biotechnologia

Biotechnologia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - kierunki studiów

Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2021

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biotechnologia łączy w sobie różne zagadnienia, takie jak: mikrobiologia, biochemia, czy nauki inżynieryjne. Obejmuje różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, a jej osiągnięcia wykorzystywane są między innymi w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska. Biotechnologia jest także coraz popularniejszym kierunkiem studiów. Można ją odnaleźć w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie stanowi przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt,
 • podstawy biotechnologii roślin,
 • podstawy biotechnologii zwierząt, 
 • biotechnologia w ochronie środowiska,
 • biotechnologia żywności i leków, 
 • inżynieria i aparatura bioprocesowa,
 • wybrane biologiczne metody ochrony roślin,
 • systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Biotechnologia pozwala pozyskać szeroką wiedzę i różnorodne umiejętności, między innymi w zakresie budowy i funkcjonowania organizmów roślinnych, funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, studenci rozwijają się w zagadnieniach biotechnologii roślin, biotechnologii zwierząt, biotechnologii żywności i leków oraz biotechnologii przemysłowej i środowiskowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych, jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych, jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Biotechnologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to dużo nauki, ale też dużo satysfakcji. To fajni ludzie i fajna atmosfera. To po prostu fajne miejsce, w którym warto studiować.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych,
 • jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Biotechnologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)