Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Jana Kochanowskiego - kierunki studiów

Pedagogika – Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Pedagogika kojarzy się z metodami wychowawczymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi kierowanymi do dzieci, bądź młodszej młodzieży. Ale rozwój tej dyscypliny oraz potrzeby społeczne sprawiły, że powstały formy wsparcia i pomocy również dla osób dorosłych, niedostosowanych, borykających się z problemami natury zawodowej, czy różnego rodzaju uzależnieniami.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela- wychowawcy. Studenci pozyskują szeroką wiedzę, między innymi umożliwiającą organizację i realizację procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych, wiedzę w zakresie diagnozowania zagrożeń i nowoczesnych metod terapii, doradztwa zawodowego i personalnego, czy animacji społeczno- kulturalnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • profilaktyka uzależnień,
 • praca z rodziną zagrożoną,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • pedagogika zabawy,
 • emisja głosu,
 • pedagogika rewalidacyjna,
 • etyka zawodu nauczyciela,
 • prawo i system oświaty,
 • diagnostyka ludzkich kompetencji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki w filii UJK nabywają umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo- wychowawczych, komunikacji interpersonalnej, opracowywania planów oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem nowoczesnych metod terapii, prowadzenia postępowania diagnostycznego.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach kuratorskich, fundacjach i stowarzyszeniach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, zakładach karnych, schroniskach dla nieletnich, centrach pomocy rodzinie, akademickich biurach karier, instytucjach szkoleniowych.

 

Opinie

Pedagogika należy do grona najczęściej obieranych kierunków. Gdzie ją studiować? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim opinie? Sylwia, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia na UJK w Piotrkowie Trybunalskim mają wymiar praktyczny. Zdobywamy wiedzę i uczymy się ją wykorzystywać. Rozwijamy umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na najwyższym poziomie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

Absolwent kierunku Pedagogika w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii,
 • systemów pedagogicznych,
 • teoretycznych podstaw wychowania,
 • procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka,
 • poradnictwa opiekuńczo- wychowawczego,
 • doradztwa edukacyjno- zawodowego i personalnego,
 • interpretacji zjawisk społecznych,
 • resocjalizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • świetlicach środowiskowych,
 • placówkach interwencyjnych,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • zakładach karnych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • akademickich biurach karier,
 • instytucjach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów oraz ranking ocen.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

UJK w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)