Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Pielęgniarstwo należy do najstarszych profesji, ale pierwsza profesjonalna szkoła pielęgniarska powstała dopiero w 1860 roku. Niezależnie od historii, pielęgniarstwo to popularny, ważny i szlachetny kierunek studiów, obierany przez coraz większe grono kandydatów. Czując powołanie i chcąc dołączyć do grona osób wykonujących zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego należy ukończyć specjalistyczną naukę. A gdzie? Na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, a także nabycie umiejętności z zakresu udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno-sprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • genetyka,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • farmakologia,
 • mikrobiologia,
 • parazytologia,
 • zdrowie publiczne,
 • prawo medyczne,
 • radiologia,
 • pedagogika,
 • dietetyka,
 • badania fizykalne,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • zakażenia szpitalne,
 • system informacji w ochronie zdrowia,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • opieka paliatywna,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa nabywają umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej, udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Ponadto, uczą się współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych, jak również przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, zakładach pracy chronionej, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach opieki społecznej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa podkarpackiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. A jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Marlena, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, dlatego jestem dumna, że tutaj studiuję. Poza tym, Rzeszów to wspaniałe miasto, w którym jest dużo studentów, więc atmosfera jest bardzo przyjazna i sprzyjająca nauce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
 • sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych,
 • uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego,
 • zasad promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • rodzajów opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą,
 • etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu pielęgniarki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • zakładach pracy chronionej,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • sanatoriach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)