Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Położnictwo jest działem medycyny, który zajmuje się fizjologią i patologią ciąży, porodu i połogu. To dziedzina dla osób nie tylko o dużych zasobach wiedzy i konkretnych umiejętności, ale także wrażliwości i gotowości do niesienia pomocy.

Kształcenie na kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy medycznej oraz wiedzy szczegółowej z zakresu położnictwa. Studenci przygotowują się do udzielania świadczeń zdrowotnych i działalności edukacyjno-zdrowotnej wobec  kobiety  ciężarnej,  kobiety  rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki  położniczo- ginekologicznej, prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w okresie przekwitania i senium.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • patologia,
 • embriologia i genetyka,
 • biochemia i biofizyka,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • zdrowie publiczne,
 • zakażenia szpitalne,
 • organizacja pracy położnej,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • badania naukowe w położnictwie,
 • neonatologia i opieka neonatologiczna,
 • pediatria i opieka pediatryczna,
 • prawo medyczne,
 • farmakologia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Położnictwa na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie rozpoznawania ciąży, sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, wykonywania badań niezbędnych do monitorowania jej przebiegu, a także samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego. Ponadto, nabywają umiejętności wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne,  niezbędne  do  kontynuacji  leczenia  w  ramach  realizacji  zleceń lekarskich.

 

Praca po studiach

Jaka praca czeka na absolwentów? Osoby, które ukończyły Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogły pracować między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Położnictwo należy zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Ola, studentka Położnictwa mówi:

„Do wykonywania zawodów ważnych, wymagających i odpowiedzialnych powinno przygotowywać się w najlepszych warunkach. Takie oferuje swoim studentom Uniwersytet Rzeszowski. To świetna uczelnia, którą polecam każdemu, komu zależy na zdobyciu praktycznej, nowoczesnej wiedzy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • embriologii i genetyki,
 • przeprowadzania badania fizykalnego,
 • budowy i funkcji makromolekuł występujących w organizmie człowieka,
 • postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy położnej,
 • wpływu środowiska na zdrowie człowieka,
 • mechanizmu działania leków,
 • technik położniczych i prowadzenia porodu,
 • struktury, założeń organizacyjnych i zadań podstawowej opieki zdrowotnej,
 • ginekologii i opieki ginekologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)