Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zdrowie publiczne to dyscyplina, w której funkcjonują różne zagadnienia i problemy. To przestrzeń, w której spotyka się wiedza, nauka i konkretne działanie mające na celu zapobieganie chorobom, przedłużanie życia oraz poprawianie jego jakości. Pomimo tego, że możemy dopisać zdrowie publiczne do dziedzin medycznych, to jednak posiada ona inny wymiar, ponieważ dotyczy także zagadnień społecznych, środowiskowych i prawnych. Przekonają się o tym ci, którzy wybiorą kierunek Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o medycznych oraz nauk o zdrowiu, jak również nauk o kulturze fizycznej. Studenci poznają podstawowe zagadnienia zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, nabywają umiejętności rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji, a także rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy demografii,
 • anatomia człowieka,
 • fizjologia człowieka,
 • propedeutyka zdrowia publicznego,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • systemy opieki zdrowotnej,
 • toksykologia,
 • ratownictwo medyczne,
 • psychologia zdrowia,
 • medyczne systemy informatyczne,
 • jakość usług medycznych,
 • organizacja i zarządzanie,
 • patologie społeczne,
 • zdrowie środowiskowe,
 • tworzenie programów zdrowotnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zdrowia publicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących epidemiologii, profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia, zarządzania kompleksową informacją na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z podróżami, czy zarządzania w opiece zdrowotnej.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zdrowia publicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, klinikach, przychodniach, jednostkach naukowo- badawczych, jednostkach kontrolnych, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle biotechnologicznym, inspekcji sanitarnej.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to temat długi i szeroki. Edukacyjna mapa miasta jest niezwykle obszerna i dlatego niektórzy kandydaci na studia miewają kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji związanej ze swoim kształceniem. Aby ułatwić zadanie tym, którzy zdecydowali się studiować Zdrowie publiczne, sprawdzimy jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Natalia, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Na Uniwersytecie Rzeszowskim nie ma miejsca na nudę. Ciekawe zajęcia, ciekawi ludzie, spotkania, rozmowy…Dużo wszystkiego, co dobre. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstawy prawnych wykonywania zawodów medycznych,
 • zachowania ludzi w zdrowiu i chorobie,
 • demografii,
 • anatomicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • organizacji i zarządzania,
 • zasad nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • zasad prawidłowego żywienia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • klinikach,
 • przychodniach,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • jednostkach kontrolnych,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • inspekcji sanitarnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zdrowie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest Średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Zdrowie publiczne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)